Er nettverket ditt klart for IoT?

Internet of Things; fra smart idé til smart virkelighet

Er bedriftsnettverket ditt klar for å dra full nytte av endringene som Internet of Things kommer til å føre med seg? Inge Dahl i ALE gir deg fire grunnleggende nettverkskrav.

Oppstyret rundt potensialet hos Internet of Things viser ingen tegn til å legge seg, og nå er IoT i ferd med å gå over fra å være et smart konsept til å bli virkelighet. De smarte løsningene står i kø: smarte byer med smarte ledningsnett, smarte transportsystemer og smarte biler viser hvor store fordeler vi kan få fra maskin til maskin-tilkopling (M2M).

Inge Dahl, norgessjef i Alcate-Lucent EnterpriseInge Dahl er norgessjef for Alcatel-Lucent Enterprise og har mer enn 20 års erfaring med kommunikasjonsteknologi, spesielt mobil- og telekommunikasjon.

Dahl startet sin karrière som produktsjef i Alcatel Distribusjon på 90-tallet, og har senere hatt ledende roller hos blant annet Digicom, Telia Norge og Telenor Nordic, og han fant veien tilbake til Alcatel Lucent i 2005.

Internet of Things

ALE er allerede involvert i arbeidet med kommunikasjons- og nettverksstamnettet i Gujarat International Finance Tec-City i India; en smart by som implementerer IoT fra grunnen av.

Internet of Things kan brukes på mange måter. For eksempel kan en transportmyndighet som er ansvarlig for veinettet i en by utnytte potensialet i M2M til å utvikle smarte transportsystemer. Denne typen IoT kan dreie seg om å samle inn data flere ganger per sekund fra tusenvis ev enheter, som veisensorer, overvåkningskameraer, kjøretøysensorer, værstasjoner, trafikktellere og trafikklys – en oppgave som krever tilkopling.

Tilkoplingene er en svært viktig faktor når det gjelder hvordan disse enhetene informerer trafikantene om ting som veiforhold og hendelser, slik at trafikkavviklingen går smidig for seg. Og riktig nettverksinfrastruktur er avgjørende for at disse tilkoplingene skal la seg gjøre.

Internet of Things touch

Infrastruktur som er klargjort for Internet of Things

M2M-teknologien gir et rammeverk der kablede og trådløse enheter kan samhandle og overføre data til andre samvirkende enheter, uansett om det dreier seg om fjernovervåking av rørledninger eller medisinsk telemetri. Et vidstrakt nett av sammenkoplede smarte enheter skaper kontinuerlige datastrømmer, noe som gir bedriftene enorme mengder data.

Uten en tilpasset nettverksinfrastruktur kan imidlertid alle store investeringer i sensorer og smarte enheter være helt bortkastet dersom styring og distribusjon av informasjonen er mangelfull og ineffektiv.

Utviklingen av det smarte nettverket stiller fire nøkkelkrav:

1. Man må nå ut til nettverkets yttergrense

Internet of Things er vidstrakt av natur og krever omfattende styring av hele det kablede og trådløse nettverket, fra kjerne til utkant, når enheter – både smarte og litt mindre smarte – søker tilgang og overfører data til kjernekomponenter i nettverket. Løsningen er svitsjen. Alle tilkoplede enheter og sensorer sender data via nettverket, men å sende data fra enheter rett til datasenteret kan bli ineffektivt, skape flaskehalser i nettverket og påvirke kapasiteten.

Et intelligent nettverk må ha full funksjonalitet hele veien ut til sluttbrukerne, slik at data kan analyseres og bearbeides på vei til kjernen eller fra enhet til enhet. Svitsjer i ytterkanten av nettverket må ha god sikkerhet og integrerte analysefunksjoner for å kunne håndtere den økte IoT-trafikken. Ny svitsjteknologi, som nå inkluderer deep packet-inspeksjon samt signaturkontroll og overvåking av applikasjoner gjør dette mulig, ettersom administratorer får god oversikt over apper i nettverket og den informasjonen som trengs for å optimere nettverkskapasiteten.

Internet of Things connected

2. Ett nettverk, mange applikasjoner

Det er praktisk talt umulig for et nettverk som er blitt installert og oppdatert etter ad hoc-prinsippet – ofte med separate løsninger for tale, data, kablet og trådløst – å håndtere Internet of Things. Mange bedrifter har IT-systemer som rett og slett ikke egner seg for IoT.

Ett enkelt konvergert nettverk er en helt grunnleggende egenskap ved et IoT-miljø og garanterer bedre interoperabilitet og støtte for IoT-applikasjoner og -enheter.

Samordnet styring eliminerer nettverkssiloer, gir bedre sentral kontroll og muliggjør en intelligent løsning for nettverksadministrasjon som automatisk kan prioritere datatrafikk for å sikre kommunikasjon i sanntid og gi driftskritiske applikasjoner den nettverkskapasiteten de trenger – og det med betydelige kostnadsbesparelser.

En slik løsning utgjør dessuten grunnlaget for videre utbygging av IoT-applikasjoner i fremtiden.

3. Ta smartere beslutninger

Internet of Things medfører svært store datamengder, og med stordata følger behovet for avanserte analysemetoder som kan levere informasjon i sanntid.

Funksjoner for prediktiv analyse og rapportering er helt nødvendige for at bedriften skal kunne bruke stordata som underlag for proaktive, dataunderbygde beslutninger.

Analyse av stordata kan også gi verdifull informasjon om driften av nettverket. Verktøy for prediktiv nettverksanalyse som brukes sammen med nettverksstyringssystemer tilbyr rapporteringsfunksjoner som gir detaljert informasjon om nettverkets ytelse. Det kan være så enkelt som å finne ut hvorvidt en ny tjeneste eller applikasjon som bedriften skal implementere, kommer til å overskride tilgjengelig nettverkskapasitet eller at R&D-avdelingen trenger ekstra båndbredde hver torsdag ettermiddag fordi de kjører datatunge prosesser da.

Ved å analysere disse dataene kan bedriften få bedre avkastning på investeringene sine i applikasjoner, ettersom det er mulig å identifisere funksjoner som er overflødige eller ikke brukes, slik at utviklerne kan bruke ressursene sine mer effektivt.

Internet of Things touchscreen

4. Et smart nettverk for ikke-smarte enheter

Ikke alle enheter er smarte. Smarte enheter, som smartklokker og aktivitetssporere, utgjør en alvorlig trussel mot sikkerheten i nettverket, og det samme gjør tradisjonelle ikke-smarte enheter, som for eksempel en dørlås. Å bare overvåke og styre datastrømmen til og fra IoT-enheter er ikke tilstrekkelig for å garantere sikkerheten. Et nettverksstyringssystem – som OmniVista® NMS – er nødvendig for at bedriften skal kunne analysere trafikken og kontrollere administrasjonen av autorisert og ikke-autorisert tilgang. Via fjernstyring eller sentralisert styring kan systemadministrator håndtere enheter effektivt og beskytte integriteten og informasjonen i nettverket.

Alle enheter i hele nettverket må ganske enkelt gjøres smartere, ved hjelp av nettverksstyringen og svitsjene i nettverket.

Den konvergerte veien til IoT

Internet of Things gir bedriften en mulighet til å levere nye, viktige applikasjoner med distribusjon til flere millioner sluttpunkter samtidig som man får sanntidsinformasjon som letter innsamling, analyse og mer effektiv bruk av enhetsdata. Dette fører også med seg nye utfordringer og forventninger.

Nøkkelen er et konvergert nettverk med moderne svitsjer som gjør det mulig for bedriften å håndtere, overvåke og beskytte alle enheter, all programvare og alle data på avstand og gi IT-avdelingen dyptpløyende informasjon som underlag for smartere beslutninger.