Microsoft lanserer Minecraft Education Edition

Klasserommets neste læringsarena

Klasserommets neste læringsarena

Minecraft Education Edition skal bidra til å løfte kvaliteten i klasserommet gjennom en virtuell verden.

Microsoft lanserte i dag en pressemelding om en ny og forbedret versjon av spillet «Minecraft». Men i motsetning til det originale spillet, skal denne utvidede versjonen bidra til å løfte kvaliteten i klasserommet gjennom en virtuell verden. Det nye programmet lanseres under navnet «Minecraft Education Edition».

«Minecraft» har hatt stor suksess siden sin utgivelse i mai 2009, og det er spesielt populært hos den yngre generasjonen. «Minecraft Education Edition» bygger på det eksisterende «MicrosoftEdu», et program som allerede har vært med på å endre skolehverdagen for mange norske elever.

Minecraft-versjonen innehar blant annet et utvidet sett av funksjoner og et mentorprogram, som skal bidra til å øke kvaliteten på undervisningen i klasserommet. Dette vil bidra til å styrke lærerne i undervisningen, og dermed legge til rette for økt engasjement og bedre samarbeid med elevene. Mentorprogrammet gir også lærerne mulighet til å utveksle og dele erfaringer med andre brukere.

Fra et hvilket som helst klasserom kan man opprette en virtuell verden, hvor elevene kan tilegne seg ny kunnskap digitalt, gjennom et simulert miljø som mange av dem har god kjennskap til allerede.

Yngre elever kan bruke programmer til å lære seg om normer og regler, tilegne seg sosiale ferdigheter eller rett og slett forbedre sine leseferdigheter, mens eldre elever kan tilegne seg dypere kunnskap omkring grunnleggende teknikk og programmering. Dette bidrar naturlig nok til å gjøre teknologien mer engasjerende og underholdende, samtidig som at løsningen legger til rette for at elevene får tett oppfølgning i form av sanntidstilbakemeldinger fra læreren.

Teknologien kan naturligvis ikke erstatte undervisningen i klasserommet, men i 2016 er det helt essensielt at elevene har tilgang på de riktige verktøyene som bidrar til en mer effektiv læring. Samtidig gir det elevene riktig verktøy for å kunne skape, dele og undervise på en helt ny og fremtidsrettet måte.

tekst
Øystein Imsen mener at dersom Minecraft brukes riktig i skolen, kan elever gjøre store prosjekter i et virtuelt univers.

Fremtidens skole

I mer enn 40 land og over 7000 klasserom har «Minecraft» blitt tatt i bruk i undervisningen, og pedagogikkinnovatøren Øystein Imsen fra Digitalpedagogene er en av dem som har brukt «Minecraft» i skolesammenheng. Imsen er også en av pedagogene Microsoft har vært i dialog med under utviklingen av den norske skoleversjonen. Han mener den nye versjonen er mer tilrettelagt for klasserommet, og trekker blant annet frem muligheten for skoleprosjekter på kryss av landegrensene som et eksempel.

– «Minecraft» brukt riktig i skolen, er ikke et spill, men en diger sandkasse hvor elever kan gjøre store prosjekter i et virtuelt univers. Dette er et godt eksempel på hvordan undervisningen blir mer elevsentrert, og hvor læreren samtidig ikke mister kontrollen, sier pedagog og kunnskapsansvarlig i Digitalpedagogene, Øystein Imsen.

Bedre læring med digitale verktøy

Digital læring gir stort utbytte for både elever og lærere, forenkler kommunikasjonen og gir eventuelt også muligheten for å samhandle i sanntid. Flere elever har forbedret sine lese- og skriveferdigheter takket være digitale verktøy, og det er viktig å fortsette å implementere dette i skolehverdagen, slik at man kan tilpasse seg elevene og dagens høyteknologiske samfunn. Ikke bare øker det kvaliteten på læringen, men når man introduserer noe som elevene anser som gøy –  da vekker man kanskje interessen hos de elevene som har ramlet litt utenfor også.

«Minecraft: Education Edition» skal etter planen slippes til sommeren, og eksisterende brukere av «MinecraftEdu» vil få et gratis år av den nye versjonen. Selve utviklingen vil skje sammen med pedagoger gjennom nettverket education.minecraft.net. Nettsiden vil også legge ut læreplaner i tillegg til å være en arena hvor brukerne kan lufte ideer.

Kommentarer