Alle foto: Crayon

Fremtidens IKT-medarbeidere er konferansecrew på NIC

For andre år på rad er skoleelever fra Bleiker videregående skole å finne under Nordic Infrastructure Conference.

Under årets NIC – fifth edition – ønsker arrangørene å gjenta suksessen fra 2015 hvor videregående-elever fra Bleiker videregående skole var konferansecrew. Dette var også det første året hvor publikum, speakere og arrangører ble møtt av morgendagens IKT-medarbeidere som konferanseverter.

Kristoffer Ryeng, faglærer for IKT servicefaget ved Bleiker videregående skole, forteller til ITpro.no at deltagelsen på Nordic Infrastructure Conference (NIC) er ett faglig og lærerikt høydepunkt for elevene. Som konferaseverter har elevene ansvaret for både infodesk, innsjekk, dele ut konferansegaver og være støttepersonell ved konferanserommene og messehallen.

Faktisk, så var de aller fleste som bar crew T-skjorter i 2015 elever ved Bleiker VGS, forteller Ryeng stolt.

nicconf2015_bleikervgs_crew1

Selv om det enda er noen uker igjen til NIC arrangeres for femte sammenhengende år i Oslo Spektrum, har både lærer Ryeng og elevene ved Bleiker planlagt sin rolle en stund.

– I år vet vi lærere mer hva arrangementet og vår rolle går ut på i praksis. Slik har vi kunnet forberede elevene mer på gjennomføringen i forkant” forteller Ryeng entusiastisk. Han forteller at de i år har arbeidet sammen med Microsoft Academy for å utvikle en egen evalueringsapplikasjon, hvor besøkende på NIC-konferansen kan gi tilbakemelding på de faglige sesjonene gjennom en “happy-or-not”-app.

Hvorvidt denne applikasjonen blir ferdig i tide er enda litt uklart. Den må jo godkjennes av arrangørene før vi eventuelt kan ta den i bruk, forteller Ryeng.

En av oppgavene elevene ved Bleiker VGS hadde, var å sørge for innsjekk og ta godt imot de besøkende.
En av oppgavene elevene ved Bleiker VGS hadde, var å sørge for innsjekk og ta godt imot de besøkende.

Verdifull erfaring og nettverksbygging

For utenom arbeidsoppgaver og skiftarbeid, får elevene noe fritid slik at de kan bygge et kontaktnettverk med bransjen og gå på sesjoner for å lære noen triks innen sine respektive kompetanseområder. For mange av elevene var dette et motiverende innblikk i bransjen de snart skal inngå som en del av.

Det er artig å høre en gjeng med 17-18-åringer glede seg til det faglige innholdet. Det er det ikke alltid jeg hører.
Lærer ved IKT Servicefag på Bleiker VGS, Kristoffer Ryeng.

Tilbakemeldingene fra flere av elevene som var med i fjor at de veldig gjerne ønsker seg tilbake i år også. Innholdet var både lærerikt og faglig svært relevant. Elevene som i år skal være crew ser frem til årets NIC og flere av dem ser frem til å lære mer om blant annet PowerShell og scripting.

 – På NIC fikk i hvert fall elevene mange gode ideer for videre utforsking, og det er artig å høre en gjeng med 17-18-åringer glede seg til det faglige innholdet. Det er det ikke alltid jeg hører avslutter Ryeng.

Positiv arrangør

På telefon til ITpro forteller Prosjektansvarlig for NIC, Siri-May Sivertsen at de har utelukkende gode opplevelser fra samarbeidet og roser Ryeng for sitt engasjement for elevene/crewet.

– Vi gleder oss til årets konferanse og ikke minst å introdusere publikum for en så positiv gjeng som elevene ved Bleiker VGS. Samtidig er dette en mulighet for bedriftene å møte fremtidige kandidater og elevene å kunne se bransjen fra innsiden, sier Sivertsen.

Kommentarer