Bekymret for barnas digitale liv

3 av 4 foreldre savner mer kunnskap om sosiale medier og 4 av 10 foreldre er bekymret for digital mobbing og barnas sikkerhet på nettet.

Telenor har i en landsomfattende undersøkelse kartlagt foreldrenes kjennskap til barnas sosiale liv på internett. Med fremveksten av det digitale samfunnet, er kampen mot digital mobbing blitt et viktig fokusområde, og sammen med Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten har Telenor bygget opp Norges største antimobbingskampanje, Bruk Hue.

Bruk Hue-kampanjen har siden 2009 reist rundt og besøkt over 560 ungdomsskoler, og nådd ut til mer enn 165.000 elever og 33.000 foreldre.

– Internett og sosiale medier er blitt en naturlig del av barn og unges dagligliv, og de er digitale borgere fra tidlig alder av, sier Telenor-direktør Berit Svendsen. – I dag har nærmere 70% smarttelefon fra 9-11-årsalderen, og er dermed i praksis online hele tiden. Det betyr at vi må inn på et enda tidligere tidspunkt enn før om vi skal lykkes i å gi dem gode nettvaner, fortsetter Svendsen.

Vanskelig å holde seg oppdatert

Undersøkelsen viser at 80% av foreldrene synes det er vanskelig å holde seg oppdatert om sosiale medier barna tar i bruk, i tillegg til at de ikke har nok generell kunnskap om de digitale plattformene. Foreldrene opplever digital mobbing som et problem for dagens unge, selv om de fleste tror at dette ikke angår deres barn.

Men digital mobbing rammer oss alle. Digital mobbing angår oss ikke bare når det rammer våre egne barn, men også når det rammer andres. Barn vi hører om i mediene, og barn vi aldri hører noe om. Digital mobbing kan ødelegge selvfølelsen til barna, noe de vil bære med seg resten av livet.

– Faktum er at alle må ta del i det felles ansvaret – som venner, familie og medmennesker, mener Svendsen, som ønsker å utrydde digital mobbing en gang for alle.

Mobbingen flyttes til lukkede fora

Mer og mer digital mobbing vokser frem i lukkede forum, hvor foreldrene gjerne har lite kontroll over hva som foregår. Da er det viktig at foreldrene lærer barna gode nettvaner ved å gå foran med et godt eksempel.

Telenordirektøren mener at foreldrene også bør tenke over hva de skriver når de for eksempel kommenterer på nyhetssaker. Ofte er det ment som en spøkefull kommentar som ikke er vondt ment – men som likevel kan oppleves sårende for mottakeren.

Ett mobbeoffer er ett for mye, mener Svendsen, og viser til at 65.000 barn og unge opplever digital mobbing. – Det handler ikke om mine og dine barn, men om at ingen barn og unge burde oppleve å bli mobbet, avslutter Telenor-direktør Berit Svendsen.

5 råd til voksne

1. Bygg din egen nettkompetanse

Du trenger ikke å være så aktiv på sosiale medier selv, men hold deg oppdatert på barnas bruk. Media kan være gode kilder til dette, men ekspertene er først og fremst barna selv. Det hjelper også å prøve ut kanalene for å se hvordan de fungerer.

2. Vær en god rollemodell

Tenk over hva du selv legger ut på sosiale medier og i andre kanaler. Hvilke holdninger og meninger uttrykker du? Tenk også over hvilke bilder du deler – er det OK for barnet og andre at du gjør det?

3. Barn har også rett til et privatliv

Er det alltid greit å være “venn” med barna på sosiale medier? Det finnes ikke noe godt svar, men ta praten med barna om hva de synes. Vi som foreldre har mange midler for å overvåke barna våre, men det betyr ikke at vi må benytte oss av dem. Her er det holdningsskapende arbeidet viktigst.

4. Snakk med andre foreldre

Ta praten om digitale utfordringer og muligheter med de andre foreldrene. Det kan gi deg bredere innsikt i hva som skjer rundt barna i ditt miljø.

5. Mobbing angår alle!

Selv om ikke ditt barn eller deres venner er involvert i mobbing, så vet de hva som skjer på skolen. Du kan alltid være med på å gjøre en forskjell for noen som trenger det.

Kommentarer