Bransjeintervju: Hyper-V

Microsofts målsetning for 2014 viser en klar indikasjon på at Hyper-V skal ta langt større markedsandeler enn sin argeste konkurrent – Vmware.

Kristian Nese

Kristian Nese er teknologidirektør (CTO) for Lumagate Norge og har siden 2007 arbeidet og vært med på å forme virtualiseringsteknologi og skytjenester fra Microsoft, deriblant System Center-porteføljen.

Med prestisjetittelen MVP (Most Valuable Professional) og som Infrastructure Ranger, har Kristian utmerket seg både innenfor design og implementering av løsninger.

Twitter: @kristiannese

Kristian Nese, CTO i Lumagate – som er Microsoft Gold Partner innen System Management & Virtualization, forteller at de vil passere ett tusen installasjoner alene for sine kunder og at Hyper-V er en katalysator for blant annet System Center og Windows Azure, som ofte trigger mange av migreringene hos kundene, som har veletablerte VMware-miljøer, forteller Nese til ITpro

Lumagate har et ganske ambisiøst mål for 2014, hvem er den typiske kunden?

Ved første øyenkast så kan det nok virke ambisiøst, men Hyper-V er såpass sentral i «Cloud OS» løsningene som vi leverer, at i så å si alle tilfeller blir en veldig naturlig ingrediens for å realisere løsningene som kundene etterspør.

Våre typiske kunder er alt fra de som har 50 brukere til de som har flere tusen. Felles for disse er at de har, har hatt, eller skal ha en optimalisert drift, uavhengig av lokasjon og ønsker å optimalisere prosessene for å bli mer konkurransedyktig, kutte kostnader og rett og slett gjøre seg mer attraktiv både for kunder og hos ansatte. Vi har veldig mange kunder som kan kalles for hostere, eller service providers, men også mellomstore – og store kunder i både privat og offentlig sektor.

Felles for de alle er at de ønsker å modernisere sine IT-løsninger, og vi kan selvsagt hjelpe de uansett hvor de befinner seg teknologisk per i dag – og dit de ønsker seg. 

Er det private cloud som er i vinden, eller er det hosting for kunder?

Heldigvis er det ikke enten eller, så svaret blir nok en kombinasjon av begge deler.

Vi ser at kunder med eksisterende datasenter i dag, ønsker å tilrettelegge for hybride miljøer. Vi har veldig mange hostere her til lands som nå tilbyr skytjenester basert på sine egne datasentre. I tillegg har Microsoft flere Windows Azure-datasentre spredt rundt om i verden. De teknologiske løsningene vi leverer fungerer utmerket hver for seg, uavhengig av lokasjon, men det kan skape en synergieffekt ved å utnytte mulighetene som ligger i plattformen til å skape et hybrid miljø.

Vi har mange tilfeller hvor kunder har sitt eget miljø, men som også har integrasjoner og nettilgang inn til en hoster og også Windows Azure. Det er nettopp dette «Cloud OS» handler om, og derfor Hyper-V er så viktig. Siden man potensielt kan ha Hyper-V lokalt, hos hoster – pluss at Hyper-V driver Windows Azure, så vil man ha en konsistent plattform som gjør at lokasjon ikke lenger er en teknologisk utfordring.

CLOUD: Compute, Network, Management, Storage

Hyper-V blir ofte satt litt i skyggen av VMware i mange settinger, hvilke responser får du av kunder som har valgt Hyper-V?

Vi har stor respekt for valgene kundene våre har tatt, og kommer til å ta i fremtiden. Det er en naturlig forklaring på hvorfor VMware er så utbredt i markedet – de var tross alt først med en type 1 Hypervisor, mens Microsoft ikke kom med dette før i Windows Server 2008.

«Det er en menneskerett at folk skal ha kjennskap til hva som
ligger i Hyper-V – som er gratis» – Kristian Nese – CTO Lumagate

Vår jobb er nå å formidle budskapet over mulighetene som ligger i plattformen, og mener det er en menneskerett at folk skal ha kjennskap til hva som ligger i Hyper-V – som er gratis, sammenlignet med konkurrerende løsninger. Dette gjør at kunder føler at vi møter dem med nødvendig respekt, og derfor er mer lydhør ovenfor hva som kan tilbys med Cloud OS. For de som har tatt steget og etablert ny produksjonplattform på Hyper-V, så har tilbakemeldingene vært utelukkende positive.

Omtrent ingen bytter hypervisor for å bytte hypervisor, men for å få muligheten til å skape nye løsninger og kvitte seg med showstoppers, og det er akkurat disse løsningene som virkelig viser sluttresultatet og kan vise til en tydelig profitt.

Azure, Hyper-V og Virtual Machine Manager er produkter som følger hverandre tett, men hvordan måles markedsandelene på de forskjellige produktene?

Dette er svært enkelt. Hvor Windows Azure og System Center blir målt fortløpende, dvs forbruk og lisenser, mens Hyper-V mot f.eks VMware blir målt på nye serverinstallasjoner.

Skyen - hvor alt hører hjemme

Microsoft Virtual Acadamy arrangerte nylig et live- event rundt software-defined networking, hvor blant annet du satt i ekspert-panelet. Hvilke spesifikke muligheter ligger det i Hyper-V og System Center?

I 2012 releasen så vi at det var gjort radikale endringer i switchen til Hyper-V, ved å gjøre den til en extensible virtual switch. Med det så betyr det at API’er er nå tilgjengelig slik at Microsoft sammen med tredjepart kan utvikle integrasjoner og løsninger som interagerer med switchen, på lik linje som en fysisk switch du har i datasenteret ditt. Dette åpner et hav av nye muligheter, og mye er aktivert som standard i denne switchen, deriblant NVGRE – som er Microsoft sin innføring av nettverkvirtualisering og bruker GRE protokollen.

Kort fortalt så er dette en slags tunnelering av virtualiserte IP adresser og nett, som lever på et fysisk nett, fullstendig avskilt fra hverandre. De virtuelle maskinene vil kun se sine IP adresser, og aldri de underliggende IP adressene på transportlaget som hostene bruker seg i mellom. Det at Microsoft også har sin egen løsning (i Windows Server 2012 R2) for virtualiseringsgateway, gjør det hele enklere å implementere for organisasjoner.

Realiteten nå er at man kan strekke, utvide og opprette de nettene man selv ønsker, på tvers av flere nettskyer som gjør det enklere å migrere tjenester og applikasjoner. Dersom man ser etter hybride løsninger, så er det lurt å stifte bekjentskap med denne teknologien først som sist.

Du nevner virtualisering av nettverk og gateway, hvordan kommuniserer programvaren med den fysiske infrastrukturen i datacenteret, altså, switcher og routere? 

Både Windows Server og System Center utnytter det vi kaller for standard-basert administrasjon, som dermed kun bruker standarder. Dette gir et større økosystem av hardware som man kan integrere sammen med løsningen. Virtual Machine Manager er ansvarlig for datasenteret og har innført noe vi kaller for «datacenter abstraction layer», som lar deg plugge inn både servere, lagring og nettverk som støtter de forskjellige standardene som Microsoft utnytter.

Eksempelvis er en Top-of-Rack Switch som VMM kan administrere via OMI. Om du da rulle ut en VM på en host som ikke har det aktuelle VLAN’et allokert på de fysiske portene den er tilkoblet, så kan VMM kommunisere med switchen via OMI og fikse dette for deg på egenhånd.

Det går rykter om utvidelser for Lumagate, hva kan du fortelle?

Det stemmer Alexander. Vi har nylig etablert oss i Danmark og er i gang med rekruttering av de fremste hodene på dansk jord.

Vi er ganske sikker på at teknologien vi leverer – både i Norge og Sverige, vil fungere like godt i Danmark. Samtidig er vi organisert og strukturert til å skalere på tvers av landene vi opererer i, og har som målsetning å ha det beste fagmiljøet innen Cloud OS i Norden, til å begynne med.

Samtidig har vi muligheten til å utnytte hverandre samt tilby konsulentene å jobbe på tvers av disse landene, og akkurat det synes mange er interessant.


ITpro.no takker Kristian Nese for intervjuet.
Vi lover å komme tilbake med mer spennende nytt rundt dette temaet i tiden som kommer.

Kommentarer