Sosialiseringstjenester og Web 2.0: Superverktøy eller supervåpen?

Hvordan påvirker sosiale medier vår tilstedeværelse i det virkelige liv? Sosialiseringstjenesters form, brukermasse og omfang - samt sosiale mediers deling av personlig informasjon; hva deles og hvilke konsekvenser kan denne delingen få? Er dette superverktøy eller supervåpen?

6. Superverktøy eller supervåpen?

Gjennom defineringen og eksemplene av mikro-, maso- og makro-nivåene har du nå fått en innføring og forhåpentligvis et overblikk i hvordan sosiale medier fungerer på forskjellige lag og nivåer i vårt samfunn.

Gjennom disse forskjellige bruksområdene og eksemplene har jeg nå gjort rede for hvilke muligheter som ligger i Web 2.0 og i sosiale nettverk. Spørsmålet du forhåpentligvis sitter med nå kan minne om dette: «hva er egentlig sosiale nettverk?». Som du har lest gjennom defineringene er det fremdeles ingen tydelig pekepinn som viser hva et sosialt nettverk er og hva det kan brukes til – da det har vært brukt og brukes til forskjellige formål i de forskjellige sammenheng.

Det som står igjen er et åpent spørsmål hvorvidt sosiale medier er et ekstremt effektivt redskap for ideutveksling, ytring, produktivitet kreativitet (..), eller et så effektivt og kraftig våpen at det går over til kategorien «supervåpen»? Først vil jeg sette opp to påstander:

  • Superverktøy: Sosiale nettverk er – blant annet – et ekstremt nyttig og produktivt verktøy for å formidle ideer, politiske løsninger, tanker, kunst og kultur – for å nevne noe. Det er også en effektiv kanal for enkeltpersoner for å sette lys på myndighetenes undertrykkelse og fravær av satsning, så vel som enkeltindividers skjebner.
  • Supervåpen: Sosiale nettverk kan – blant annet – av stater, grupper og individer brukes til å utøve sin viljesmakt over andre stater, grupper og individer. Sosiale medier kan også benyttes svært aggressivt i markedsføring og som et våpen i mobbing, hetsing og sjikane.

Da jeg til nå har hatt størst fokus på de positive og produktive sidene av sosiale nettverk (med et mulig unntak av den arabiske revolusjonen), vil dette avsnittet ta for seg de mindre flatterende og tvilsomme mulighetene som kan oppstå ved bruk av sosiale nettverk og «kommunikasjon i skyen».

6.1 Catfishing

Et eksempel hvor sosiale nettverk blir brukt som et våpen er i mulighetene som har oppstått rundt nettdating; «catfishing». Begrepet er definert til «å utgi seg å være en du ikke er online, ved å publisere fiktiv informasjon – som bilde av andre enn deg selv – på sosiale medier med hovedformål å få noen til å bli forelsket i deg».

Det seneste eksempelet på catfishing er derimot langt mer makabert og rettet mot økonomisk vinning og ikke emosjonell, relasjonell eller romantisk drift. Den åttende september 2013 ble en mann (32-år) funnet drept i Stockholm, Sverige. Mannen som hadde blitt meldt savnet tidligere den samme uken, viste seg å ha blitt lurt i en felle over en nettdatingstjeneste, hvor han ble overfalt av til sammen fire personer og drept.

Tilfellet over er et svært kritisk eksempel på hvordan sosiale medier kan benyttes for å manipulere enkeltpersoner, og med eksempelet fra den arabiske våren, er det svært sannsynlig at det vil være mulig å manipulere også større grupper. Heldigvis er ikke eksempelet over en ordinær problemstilling, ei heller hverdagskost. Likevel tjener det som skrekkeksempel på hvor effektivt sosiale nettverk kan være som våpen – og dernest supervåpen.

Hva er ytring og hva er krenkelse? Alle handlinger vi gjør på nett etterlater seg digitale spor. Les avslutningen på siste side.

Sider:

Kommentarer