Bransjeintervju: Skyen – fremtidens server

Dagens IT-profesjonelle må stadig forholde seg til nyere og mer avansert teknologi. Vi har pratet med MVP Kristian Nese for å gi et innblikk i kommende trender og serverprodukter.

Kristian Nese

Kristian Nese er teknologidirektør for Lumagate Norge og har siden 2007 arbeidet og vært med på å forme virtualiseringsteknologi og skytjenester fra Microsoft, deriblant System Center-porteføljen.

Med prestisjetittelen MVP (Most Valuable Professional) og som Infrastructure Ranger, har Kristian utmerket seg både innenfor design og implementering av løsninger.

Twitter: @kristiannese

En ny generasjon med Windows server- og klientoperativsystemer ble lansert med store forventninger om å revolusjonere IT-industrien og hvordan vi arbeider med teknologi og skytjenester på. Den andre lanseringsversjonen (Server 2012 R2 og Windows 8.1) og System Center 2012 R2 er nå på trappene og sammen med en særdeles frittalende teknologidirektør i Lumagate, MVP Kristian Nese som også har deltatt i utviklingen av R2 produktukene gir vi deg et innblikk i hva fremtiden har i vente.

Hei Kristian og takk for sist. Før vi begynner så har vi notert oss at du har blitt “Ranger” hos Microsoft Norge. Før vi begynner på de mer tekniske og økonomiske spørsmålene, hva innebærer det å være en “Ranger”?

Å være Ranger i Microsoft Norge betyr at jeg er en ekstern evangelist som de kan bruke til å besudle kunder og partnere med budskap rundt ny teknologi. Dette er et engasjement som harmonerer med jobben i Lumagate hvor vi hele tiden fokuserer på ny og spennende teknologi som skal utgjøre en forskjell i fremtiden. Microsoft er vår viktigste samarbeidspartner og vi er av samme oppfatning av hva som kommer til å være viktig fremover.

Tidligere i år var vi så heldig at vi fikk prate med sjefsarkitekt og far til PowerShell Jeffrey Snower. Lanseringen av Server 2012 var ifølge Jeffrey Snower en lansering av en helt ny generasjon operativsystemer, ett bygget for skyen. Hva er den store forskjellen i den kommende versjonen 2012R2 ?

Om man likte det man så i Windows Server 2012 og System Center 2012 SP1, så kommer man til å bli ytterligere begeistret for det som kommer i R2. Det er smått utrolig å tenke på all innovasjon som kom med 2012, og det er enda mer utrolig å se det som nå kommer i R2. Microsoft har gjort endringer i strukturen internt hos seg, og Windows Server teamene er nå blitt konsolidert med System Center teamene.

Dette gjør at man får en langt bedre dekning til å håndtere ende-til-ende scenarioene, og det er nettopp scenarioer som er den vesentlige faktoren i R2. Med å gå fra et feature-fokus til scenario-fokus, så ser man at integrasjonen mellom både plattform og management svarer til forventningene. Man finner ikke lenger overlappende teknologi i to forskjellige produkter, men en forenelighet som baserer seg på mulighetene i plattformen (Windows Server 2012 R2) og som håndteres, videreføres, utvides og utnyttes i management-plattformen (System Center 2012 R2). Med denne ‘konsolideringen’ internt i Microsoft, så har fokuset også vært konsistens på alle nivåer. Alt fra brukere til administratorer skal nå ha en felles plattform og brukergrensesnitt, uavhengig av hvor ting eksekverer. Det er dette vi kaller for Cloud OS, som da ikke er et produkt, men selve visjonen.

  – Gjør driften av datasentre enklere

Det er nettopp denne visjonen skal være med på å forenkle og muliggjøre scenarioer som ‘people centric IT’, ‘Hybrid Cloud’, ‘Service Provider Cloud’ for å nevne noe.

Hyper-V er blitt selve flaggskipet i Windows Server og det er intet unntak i R2. Det som er spesielt nytt i R2 er at vi har en komplett historie når det kommer til «software defined datacenter» hvor Windows Server med Hyper-V og System Center står for all logikk. Microsoft har for lengst forstått at virtualisering er langt mer enn nettopp virtualisering, ved å involvere de andre to kjernekomponentene som nettverk og lagring i økosystemet. Uten å gå i detalj på alle nye features og optimaliseringer som er gjort i Hyper-V så kan vi blant annet nevne komprimert Live Migration som bidrar til langt raskere overføring av virtuelle maskiner mellom Hyper-V servere, disaster recovery som kan justeres fra 30 sekunder til 15 minutter og QoS på disk.

CLOUD: Compute, Network, Management, Storage

Alle disse småjusteringene er med på å gjøre driften av datasenteret enklere. Om man også tenker på innsatsen bak storage, så får man «tiering» teknologi i Windows Server der operativsystemet flytter «hot blocks» til eksempelvis SSD, og mer eller mindre statiske data til f.eks SAS. I lag med lagringsvirtualisering (Storage Spaces), de-duplisering på dynamiske data og SMB3.0 protokollen så vil hvem som helst med standard hardware kunne få en høytilgjengelig løsning. Dette er teknologi som har vært forbeholdt de som har gått til dyre investeringer av SAN tidligere. På nettverk så ser vi at historien om nettverksvirtualisering er komplett nå som Windows Server 2012 R2 inkluderer en virtualiserings-gateway i RRAS rollen som er multi-tenant med NAT, site-2-site VPN og BGP. Dette tilpasses, implementeres og administreres med Virtual Machine Manager.

Vi ser at Microsoft satser stadig tyngre på virtualiserte miljøer hvor VMM og Hyper-V blir en stadig større del av server- og klientfokuset. Hva er nytt her i 2012R2?

Man kan tydelig se at Windows Server begynner å bli kjernekomponenten i infrastrukturen, og møter flere og flere behov i datasenteret. Mange omtaler denne releasen som skreddersydd for service-providers, eller hostere på godt norsk. I tillegg er ting designet først i Windows Azure så mulighetene for hybride scenarioer hvor man utvider kapasiteten til nettskyen er tilrettelagt for i langt større grad enn tidligere.

Personlig så mener jeg at det mest interessante med System Center 2012 R2 – Virtual Machine Manager er implementeringen av «datacenter abstraction layer» (dal). Mannen bak Powershell – Jeffrey Snower er også mannen bak dette her. Microsoft baserer seg på standarder, og i dette tilfellet snakker vi om WS-Management protocol. Microsoft sin implementering av denne i kontekst av System Center er WMI (Windows Management Instrumation), hvor man bruker Windows Remote Management (WinRM) til å hente data som blir eksponert.

I klartekst så betyr dette at man kan se etter komponenter som støtter denne standarden og plugge de inn i datasenteret. Dette gjelder lagring, switcher m.m som da kan administreres fra System Center og nytte synergien der fra. Dette er unikt i forhold til konkurrentene som ofte utvikler ad-hoc løsninger som da gjerne har et 1:1 forhold mot en spesifikk lagringsenhet f.eks.

Alt i alt er hele Windows-platformen fra Windows Mobile til Windows Server en plattform bygget for skytjenester, datasentre og mobilitet. Hvordan klarer server- og klientløsningene å konkurrere med sine egne (og andres) etablerte skytjenester som Azure og Amazon VPC?

Microsoft har totalløsninger som dekker både lokale implementasjoner så vel som løsninger i nettskyen. Dette er Cloud OS og komponentene harmonerer med hverandre uavhengig av hvor de kjører. Integrasjonen og samhandlingen med felles identitetshåndtering og rammeverk for utviklere gjør at det ikke lenger er noe enten eller. Dette er unikt i så måte, at Microsoft dekker hele historien uansett hvor man begynner. Om man sammenligner med andre konkurrenter så ser man at det blir stykkevis og delt. Mange spekulerer også på om dette med nettskyen betyr at man er låst mot en leverandør. Det er man heller ikke og man kan fritt flytte til andre løsninger, men om man jakter en transparent løsning så finner man dette i Cloud OS.

Illustrasjon: ITpro.no

Server og skytjenester er et svært omfattende fagfelt som stadig er i endring og mange etablerte IT-ingeniører og driftsteknikere er urolig for sine arbeidsplasser. Hvilken kompetanse er det en bør søke for å tilpasse seg de nye teknologiene og tjenestene?

Det er ingen tvil om at ting er i endring og at ting har skjedd – og kommer til å skje fort fremover. Allikevel så ser vi gjengangere på hva som blir definert som basiskunnskap og hva bransjen etterspør for å kunne imøtekomme og realisere de behovene som er et faktum. Automatisering, optimalisering og arkitektur er særdeles viktig.

Automatisering kan være så mangt men i mange tilfeller baserer dette seg på grunnleggende scripting-egenskaper, så kunnskap om script-språk og andre variabler er essensielt. Optimalisering, arkitektur og design er også endret med tiden og det baserer seg alltid på hva som er best-practice innenfor område og tjenesteformål.

Ofte ser man behovet for spisskompetanse innen mindre felt, fremfor generalister som dekker større områder. Uansett så er slik kompetanse etterspurt og viktig uavhengig av hvor dataene befinner seg. Det krever inngående kjennskap til løsninger, også de løsningene man ikke kan ta og føle på fysisk.

Den viktigste kompetansen man må ha er å evne å forstå helheten i det man driver med, uavhengig om fokuset er rettet mot skytjenester eller klienter og mobile enheter. Om man forstår hvorfor organisasjoner bruker IT og i tillegg kan være med på å forbedre disse løsningene, så bør man ikke være bekymret ovenfor jobb i fremtiden.

Som teknologidirektør i et innovativt selskap, i hvilken retning ser du at teknologien beveger seg. Altså, hva er det neste store kvantespranget?

Det er alltid utfordrende å skulle se i krystallkulen for så å spå fremtiden. Om man baserer seg på løsningene man ser fra Microsoft, så ser vi bare at mer og mer dreier seg om nettskyen. Det nye nå er at selve nettskymodellen er å finne de fleste steder, hos små og store, uavhengig av lokasjon. Nettskyen har modnet, folk har omsider forstått nettskyen og den er ikke lenger så skummel som den i utgangspunktet virket å være.

Folk er ganske primitive når det kommer til IT. De ønsker å få gjort det de skal, uansett hvor de befinner seg, samt at ting alltid er tilgjengelig. Dette krever optimalisert infrastruktur, kommunikasjon og enheter som understøtter dette toppet med moderne og brukervennlige applikasjoner. Vi vil se at offentlige skytjenester blir etablert geografisk nærmere enn tidligere som er med på eliminere utfordringer knyttet til lover og regler, samt en tilnærming av et sosialt media-preg over tjenestene vi bruker.

De største endringene vil skje på brukersiden mens infrastrukturen og resten av det bakenforliggende stadig blir mer optimalisert, økonomisk og dynamisk drevet.

Kommentarer