Bransjeblikk: Skyen som arbeidsmarked

Frykten for ny teknologi bunner ofte ned i frykten for egne arbeidsplasser. Vil skyteknologi medføre at vi mister jobben eller får flere jobber å velge i?

Vi hører at de store IT-selskapene som Google, Microsoft, IBM, HP, Cisco, Dell, VMware, Citrix, HP bruker mye tid på å prate om “cloud-computing” – skyløsninger. Det har vært en stille bekymring blant IT-profesjonelle den siste tiden at nye stillinger i IT-bransjen ikke vil oppstå, da skyteknologien vil medføre at mange etablerte IT-profesjonelle blir overflødige. En nyere undersøkelse fra IDC (International Data Corporation) viser at det vil skapes ikke mindre enn 7 millioner nye årsverk globalt innen skyteknologi.

Vi har i den anledning kontaktet daglig leder Thomas Schibbye i rekrutterings- og bemanningsbyrået Glasspaper People og Hroar Henriksen, produktsjef for skyteknologi i Glasspaper.

International Data Corporation (IDC) er et av de mest anerkjente analysebyråene i verden. I sin undersøkelse spurte de 500 ledere verden over, med ansvar for å ansette medarbeidere hva de tenkte om antall ledige stillinger innen skyteknologi. IDCs funn var svært positive sett fra arbeidstakers ståsted. IDC oppdaget at i motsetning til det mange tror, nemlig at skyen tar bort jobbene i IT-bransjen, så øker skyen antall jobber. På tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført var det 1.7 millioner ledige stillinger globalt innen skyteknologi. Dette forventes å øke til 7 millioner. Årsaken til gapet skyldes at selskapene ikke klarer å finne folk som har fått opplæring i skyteknologi, ikke har kompetanse nok eller ikke har nødvendige sertifiseringer.

Thomas Schibbye - Daglig leder Glasspaper People

Thomas Schibbye – Daglig leder, Glasspaper People

Glasspaper tilbyr jo både rekruttering og kurs mot IT-markedet og kjenner vel dermed markedet godt. Hvordan tror dere dette vil være utslagsgivende i Norge?

Produktsjef for skyen i Glasspaper, Hroar Henriksen melder at toget har forlatt stasjonen. Skyteknologi er kjernekompetanse fremover og markedet vokser kraftig. Schibbye, fyller inn; Med formalisert og oppdatert kompetanse er det svært lett å få jobb i Norge innen dette feltet. Det er flere teknologier å satse på, men grunnet markedsandel så er det vel ikke noen bombe at kompetanse innen Microsofts skytjenester vil åpne flest dører for jobbsøkere. Dette er jo noe Kristian Nese har påpekt i flere av deres intervjuer, og senest sist uke i Bransjeblikk – Skyen, fremtidens server. Henriksen forteller at hele Microsoft sin produktportefølje nå ligger i skyen så det er viktig at de som skal jobbe med disse produktene forstår skyløsningene til Microsoft, både offentlig, privat og hybrid sky.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilken retning en skal ta, men hvilke kurs innen skyteknologi er det dere opplever størst etterspørsel innen?

Vi opplever en generell stor interesse rundt skyteknologi, men om jeg må trekke fram noe vil det være Windows 2012, private cloud / System Center og Office365, sier Henriksen.

Hroar Henriksen - Produktleder for skytjenester, Glasspaper

Hroar Henriksen – Produktleder for skytjenester, Glasspaper

Vi har hørt at skyen gjør en del stillinger overflødig. Er dette galt?

Nei, du har rett i dette. Det som skjer er at vi i dag ser et transformasjon i kravene til kompetanse. Eksempelvis medfører et produkt som Office365 at behovet for driftsmedarbeidere minker. På den annen side er det store behov rundt bruken av løsningen, kobling og integrasjon av applikasjonen opp mot andre applikasjoner og utnyttelse av data for å nevne noe. I følge en studie gjennomført ved London School of Economics (2012) konkluderes det med at skyteknologi ikke kommer til å føre til økt arbeidsledighet, men at markedet etter denne kompetansen vil øke betraktelig, forteller Schibbye.

Fremtidige arbeidstagere og kommende studenter vil gjerne vite. Dersom jeg skal studere informasjonsteknologi, og fokusere på skyteknologi – hvilke universiteter, høyskoler eller fagskoler skiller seg positivt ut?

Det er et godt spørsmål jeg dessverre ikke kan svare på, sier Schibbye. Jeg kjenner ikke læreplanene hos de enkelte studiestedene godt nok til å si hvem som er best på dette eller hvem som satser mest på dette.

Du har ikke en velkvalifisert gjetning heller?

Jeg skulle gjerne likt å høre fra noen som vet mer om dette i etterkant av at artikkelen blir publisert.

Fagarbeider, student eller ikke – Kommentar saken i vårt diskusjonsfelt under artikkelen

Kommentarer