Intervju: Christian Mohn

VMware er bransjeledende innen virtualisering av maskinvare og infrastruktur. Vi har tatt en prat med en av landets ledende VCP og en av to nordmenn som har blitt tildelt vExpert tittelen til VMware, Christian Mohn, for et dypdykk.

Kristian Nese

Christian Mohn er ansatt som senior konsulent virtualisering hos EVRY Consulting i Bergen, og har også en rolle som Tech Champion innen server virtualisering for EVRY Consulting på nasjonalt nivå.

Christian benyttes også som foredragsholder, og han er en aktiv bruker av sosiale media, som twitter og sin egen blogg vNinja.net og er en av hostene på vSoup podcast tjenesten

I den delen av fritiden Christian ikke bruker på IT og virtualisering, er han fotballtrener for Jenter-99 laget til Kalandseid/Søfteland (KIL/STIL) og en aktiv hobbyfotograf.

Twitter: @h0bbel

Hva er en vExpert og hvordan blir man en?

VMware vExpert er en tittel som gies til personer som har bidratt vesentlig til fellesskapet av VMware det siste året.
Tittelen utdeles for ett år om gangen, og det er ingen automatikk i at en får fornyet statusen hvert år. Det er med andre ord ikke en sertifisering, men en tittel man blir tildelt.

Tittelen tildeles enkeltpersoner (ikke arbeidsgivere) for deres engasjement, sin kunnskap og lidenskap for VMware-teknologi utover ordinære jobbkrav.

Hvilke kriterier blir man bedømt etter for å bli VMware Certified Professional (VCP5-DV)?

For å oppnå VCP5-DV sertifiseringen er det et krav fra VMware at en har gjennomført klasseromsundervisning.
Dette betyr at en faktisk er nødt til å gjennomføre kursing, det holder ikke å melde seg opp til eksamen og bestå denne.

Selv om det er et krav fra VMware at en har gjennomført kurs, så er det faktisk slik at alle tema på eksamen ikke nødvendigvis er dekket av kurset. I tillegg til kurs, vil jeg si at det er en forutsetning at en har jobbet med mye med vSphere før en forsøker seg på sertifiseringen. Heldigvis er det muligheter for å laste ned “test-lisenser” fra VMware, slik at en kan lage seg en eksamenslab for å forberede seg på eksamen. Ved å sette dette opp på en respektabel lokal PC, kan en fint sette opp et lokalt miljø som en kan bruke som trening før eksamen.

Dette er absolutt en nødvendighet slik jeg ser det, selv om en har relativt lang erfaring med administrasjon av vSphere løsninger fra før.

Selve eksamenen består av 85 spørsmål, og en må oppnå en totalscore på 300 eller mer for å bestå, maksimalt mulig score er 500.
Når det gjelder hvilke tema som er aktuelle på eksamen så er listen ganske lang, alt for lang til å ta med her, men jeg anbefaler alle å sjekke VCP5-DV Exam Blueprint for detaljer.

Hvilke fordeler har man i VMware mot konkurrerende leverandører og produsenter?

VMware er ikke lenger kun en hypervisor/virtualiseringsleverandør, og har i de siste årene utvidet produktporteføljen sin betraktelig, både gjennom oppkjøp og egenutvikling.

Dersom man kun snakker om hypervisoren og administrasjon av dette, så er VMware vSphere absolutt markedsledende både når det gjelder antall produksjonssystemer og når det gjelder funksjonalitet. VMware vSphere er en gjennomprøvd løsning som også danner et godt grunnlag for den beste private cloud/public cloud infrastrukturen dersom kundene ønsker å gå den veien.

– Så krigen mellom VMware og HyperV er ikke over?

Nei, krigen er på ingen måte over. Den reelle kampen står nok faktisk for døren, med tanke på at infrastrukturen rundt hypervisoren blir mer og mer viktig. Det er ikke lenger nok å virtualisere bare for å konsolidere for å utnytte hardwaren best mulig, men hvordan utnytte fleksibiliteten og dynamikken virtualisering gir deg best mulig for “butikken”. Dagen der IT-avdelingen kunne styre det meste og lage sine egne regler som resten av bedriften pent var nødt til å følge er nok i stor grad over. Nå må selv vi IT-nerder belage oss på å kunne snakke “butikk” med ledelsen, og faktisk sette en pris og verdi på tjenestene våre. Denne omstillingen vil nok for mange bli vanskelig og tøff, men den er faktisk nødvendig.

Problemet, slik jeg ser det, med dette er at Windows er fremdeles Windows – Christian Mohn

Verden virtualiseres mot skyene

“Software Defined Data Center” er et marketing buzzword, men det ligger faktisk noe i det. Virtualisering av serverparken var bare første steg, nå kommer lagring og nettverk i steg to, og plutselig lever vi i et helt dynamisk miljø der vi kan tilpasse tjenestene etter bedriftens behov, og ikke omvent.

I tillegg vil jeg nevne at VMware har et meget stort verdiøkende 3-parts økosystem, noe som gjør at en har flere valg når det gjelder leverandører innen eksempelvis backup, high availability og sikkerhet for å nevne noen.
Et annet viktig poeng er at VMware vSphere er designet som en hypervisor fra dag en, det er ikke en tilleggsfeature som er blitt utviklet senere og lagt til et eksisterende system.

– Sikter du til noen spesielle nå?

Hyper-V er jo et eksempel på dette. Mens VMware har bygget hele sin business på virtualisering, først med VMware Workstation, og senere med det vi i dag kjenner som vSphere og ESXi.

Microsoft hadde ikke noen virtualiseringstrategi før VMware kom på banen. Naturlig nok fant Microsoft ut at de også hadde behov for en virtualiseringsløsning, og det er vel også naturlig at dette ble lagt til som en rolle i operativssystemet. Problemet, slik jeg ser det, med dette er at Windows er fremdeles Windows. Windows Server 2012, med Hyper-V, har en mye- mye større total kodebase en VMware ESXi. Mer kode, betyr mer vedlikehold som igjen betyr mer patching og potensielle problemer.

Det er ikke med dette sagt at Hyper-V er en dårlig løsning på noen som helst måte, men erfaring viser at jo mindre kodebasen er, jo mindre problemer oppstår. Dette er også veldig tydelig hvis en ser på antallet patcher/fikser som er kommet for VMware ESXi kontra VMware ESX . ESX inneholdt jo et service konsoll basert på Red Hat Linux som også måtte patches for alt mulig som ikke hadde med selve virtualiseringslaget å gjøre, på mange måter slik som Windows Server 2012 med Hyper-V er bygget opp.

Hvilke trender ser du i markedet innen virtualisering, hva pusher produsentene og hva etterspør kundene?

Tiden der virtualisering ”kun” handlet om konsolidering og bedre utnyttelse av hardware er forbi.

I dag snakker de fleste om fleksibilitet, oppetid og hvordan en kan utnytte det faktum at en har virtualisering datarommet best mulig. Dette gjelder både når det gjelder daglig drift og administrasjon, men også hvordan man kan bygge redundante løsninger med sekundære datarom med offsite backup og replikering av ”workloads”.

Virtualisering er mye mer enn det å kunne kjøre flere workloads på samme fysiske jern, det er faktisk en nødvendighet for IT-avdelingen dersom de skal kunne levere den dynamiske tjenesten bedriften etterspør.


Vi ønsker å takke Christian Mohn for samtalen, innblikket i VM-verden og de mange opplysningene rundt VMware og vExpert.
Hva ønsker dere å lese om i vårt neste intervju? Kommenter gjerne under!

Kommentarer