Compuware med overvåkning av Java/.NET-transaksjoner

Compuware lanserer bransjens første løsning for å overvåke Java/.NET-baserte transaksjoner fra klient til IBM stormaskin z/OS.

Programvareselskapet Compuware lanserer i dag Compuware APM for Mainframe, bransjens første og eneste løsning for transaksjonsanalyse som dekker hele verdikjeden helt fra klient (pc, laptop, smartphone, pad) til IBM stormaskin z/OS. Compuware APM for Mainframe (Application Performance Management) gjør det mulig å redusere forbruk, analysere og løse ytelsesproblemer raskere, og ikke minst sørge for at applikasjoner kommer raskere på markedet med forbedret ytelseskvalitet.

– IBM Stormaskiner z/OS kjører forretningskritiske sanntidsapplikasjoner for bransjer som bank, produksjon, forsikring, reise og detaljhandel, med tilpassede mobile og grafiske grensesnitt. Dette har skapt sammensatte problemer og utfordringer. Et vanlig problem for selskaper som har mobil-, web- eller forretningsapplikasjoner som benytter IBM stormaskin z/OS i sin verdikjede, er at transaksjonene ikke kan spores dyptgående på sin vei helt fra sluttbruker hele veien inn til IBM stormaskinen z/OS. Vår løsning er den første i bransjen som gir mulighet til dyptgående transaksjonsanalyse fra en sluttbruker i et distribuert miljø gjennom hele verdikjeden helt inn til IBM stormaskinen z/OS. Dette gjør Compuware ledende innen APM, sier Pål Christoffersen, Norgessjef i Compuware.

Compuware APM for Mainframe kartlegger flaskehalser med komplett innsyn fra sluttbrukerens nettleser inn til z/OS-applikasjoner, og finnes i følgende versjoner: