Sjefer misoppfatter hvorfor ansatte slutter

Exit-intervjuer får sjelden sannheten fram, viser ny undersøkelse.

De fleste sjefer tror de ansatte slutter fordi de får bedre lønn andre steder. Dette viser seg å være langt fra tilfelle.

I en undersøkelse QuestBack har gjort hvor 19.000 mennesker ble spurt, svarte 88% at de sluttet av alt annet enn økonomiske årsaker. I samme undersøkelse trodde 89% av lederne at årsaken til at medarbeiderne sluttet var økonomisk.

– Det vi kan lese ut av denne undersøkelsen er at de fleste ledere ikke aner hvorfor ansatte slutter. Det trenger ikke være noe problem, men om en er interessert i leder- og forretningsutvikling så er det veldig interessant å kartlegge årsakene til hvorfor folk sier opp, sier Allan Slotta-Andreassen, Managing Partner i QuestBacks eget konsulentselskap.

Det kommer nok ikke som noen stor overraskelse at ansatte ikke ønsker å ta opp problemer ansikt til ansikt med sjefen. Et sluttintervju kan gi gode innspill, men undersøkelsen peker på at formen må endres. Nettbasert tilbakemelding er en het kandidat:

– Anonymitet og avstand kan ofte være viktig for å svare ærlig på følsomme temaer, men det mest interessante er at ved å standardisere slike evalueringer kan virksomheten aggregere informasjonen og se et litt større bilde. Det kan gi viktige signaler til dem som jobber strategisk med medarbeidertilfredshet og lederutvikling, avslutter Slotta-Andreassen.