Bransjeblikk: Windows Server 2012

Vi har pratet med Kristian Nese, Infrastructure Ranger hos Microsoft for å få innblikk i nyhetene i Windows Server 2012

Kristian Nese

Kristian Nese jobber som cloud evangelist og har god erfaring på virtualiseringsteknologi fra Microsoft og på System Center-porteføljen.

Med prestisjetittelen MVP (Most Valuable Professional) og som Infrastructure ranger, har Kristian utmerket seg både innenfor design og implementering av løsninger.

Twitter: @kristiannese

Hva er nytt, hva vil IT-administratorer og systemansvarlige legge merke til og dra nytte av?

Det er så mye nytt at det vil ta en mannsalder å gå i gjennom alt sammen. Men det som er viktig å merke seg er at det er bygd fra skyen og opp. Windows Server 2012 er det optimale skybaserte serveroperativsystemet som gir en fleksibilitet, mobilitet og skalerbarhet og som ikke kan sammenlignes med noe annet produkt. Uavhengig om du vil utnytte eksisterende investeringer både på software og hardware-fronten, eller ha noe som maksimerer fremtidige løsninger, så har Windows Server 2012 alt sammen.

Om man skal forsøke å stykke opp innholdet i denne versjonen, så kan det sies at administrasjon med Windows Server er forenklet og tilrettelagt for effektivisering av det som vanligvis har vært tidkrevende og stykkevis. Server Manager vil hjelpe deg til å gruppere servere basert på roller, plasseringer og funksjoner, slik at du kan administrere mange fra én. Dette gjør overvåkning, rapportering og administrasjon tilgjengelig fra ett konsoll, mot x antall servere i nettverket.

Microsoft sin type 1 Hypervisor, Hyper-V er nok den delen det er knyttet størst forventninger rundt, og det med god grunn. Alle begrensninger og utfordringer som var kjent i forrige versjon er fullstendig eliminert. Så om man har vært i planleggingsfasen til å implementere skyløsninger internt så er nå den rette tiden til å gjøre dette med denne uunnværlige ingrediensen.

For å nevne noe av det som er revolusjonerende her, så kan «Shared-Nothing Live Migration» være interessant, der man ikke lenger er avhengig av shared storage og Failover Cluster for å kunne migrere virtuelle maskiner mellom Hyper-V serverne – selvsagt uten nedetid. Man vil fortsatt ønske å bruke Failover Clustering om man vil ha en høy-tilgjengelighets-løsning, men det finnes nå muligheter for forenkle planlagt vedlikehold uten å gå til innkjøp av cluster-infrastruktur, som vanligvis er assosiert med større organisasjoner.

I tillegg kan man fritt flytte rundt på diskene og filene til de virtuelle maskinene, som også har sine fordeler.

Ved å benytte Windows Server 2012 mot eksisterende hardware så kan man også utnytte den «nye» filserveren som også støtter Hyper-V. Det gjør at man nå kan kjøre virtuelle maskiner fra fil-storage, og ikke bare block-storage som i forrige versjon. En filserver vil alltid være billigere enn et SAN, så her har alle organisasjoner, uansett størrelsesorden mulighet til å designe seg høy-tilgjengelighets-løsninger.
Man kommer heller ikke utenom Hyper-V Replica som er en gratis DR-løsning (Disaster Recovery) der man kan replikere virtuelle maskiner asynkront til en annen lokasjon, intuitivt og sikkert i tilfelle det verst tenkelige skal skje. Den kan også sees på som en HA-løsning i forhold til vedlikehold/planlagt nedetid der en hel lokasjon blir berørt. I tillegg så finner man forbedringer og nye funksjoner på alle kjernekomponenter som nettverk, sikkerhet, backup og katalogtjenester.

Hvilke driftsfordeler vil Windows Server 2012 ha til fordel for 2008-versjonen? Er det noe å hente i SMB-segmentet, eller må man opp i Enterprise-klasse for å merke fordelene?

Man behøver ikke tilhøre enterprise-klassen for å kunne dra fordeler av funksjonaliteten i Windows Server 2012. Mye er som sagt designet for å kunne utnytte eksisterende investeringer i lang tid fremover, samtidig som det er tatt høyde for ny teknologi på det fysiske plan, som vil være gjeldende fra hardwareprodusentene fremover.

Server Manager vil være en fornuftig plass å begynne for å sentralisere serveradministrasjon om man ikke har løsninger for dette i dag, samtidig som det gir overvåkning og rapporteringsmuligheter. Man kan også administere hele spekteret av nettverksinfrastrukturen fra Windows Server, som DNS, DHCP etc via IPAM.

For de som ønsker en helhetlig administrasjon av hele infrastrukturen, uavhengig av plattform, maskinvare, hvor applikasjonene kjører osv, så er System Center det ideelle verktøyet.

System Center 2012 er en totalintegrert løsning som dekker alt fra fysisk infrastruktur til automatisering av prosesser som involverer software, hardware – ja også mennesklige prosesser, og kan ansees som Microsoft sin hjørnestein i private cloud-verdenen. Det er også viktig å merke seg at Windows Azure er en del av dette, slik at du enkelt kan utvide infrastrukturen din til å konsumere kapasitet fra Microsoft sin public cloud, enten om dette er å gi skalerbare internettapplikasjoner det beste rammeverket eller om du bare ønsker en løsning for offsite backup, så har Windows Azure mye å by på. Windows Server 2012 kjører like godt i skyen som i dine egne datasentrer.

Windows Server 2012

Mange administratorer har sikkerhetshull og ytelse i bakhodet når nye løsninger vurderes. Er Server 2012 helt klart for alle bedrifter, eller bør enkelte avvente å oppgradere?

Ingen bør avvente å oppgradere til Windows Server 2012. Om det er noen som har andre planer, som kanskje evaluerer andre løsninger, eller til og med Windows Server 2008 R2, så er det viktig at man evaluerer Windows Server 2012 så raskt så mulig. Man vil kunne se alt fra et annet perspektiv og ting vil bli stilt i et annet lys med så mye ny funksjonalitet som både forenkler, stabiliserer og øker ytelsen ift til slik man er vant med.

Det er fremdeles mange bedrifter som i dag benytter både Server 2000 og 2003. Bør disse ta hele steget å oppgradere til Server 2012, eller vil 2008 være en fin mellomstasjon?

Det kommer helt an på hvilke applikasjoner og workloads som kjøres på de serverne i dag. Windows Server 2012 kommer kun som x64, så om det er eldre applikasjoner og løsninger som ikke kan eksekvere i denne arkitekturen vil man ikke kunne oppgradere direkte. Et alternativ er jo å forlenge levetiden til disse systemene også ved å virtualisere dem på Hyper-V i Windows Server 2012.
Generelt sett så er Windows Server 2012 optimalisert og kjøre raskere enn forrige versjoner på samme hardware. Den største utfordringen med Windows Server 2012 fra BETA til i dag er at organisasjoner ville sette den i produksjon med en eneste gang, selv om det ikke var supportert. Det viser litt av entusiasmen rundt denne lanseringen.

Og for de som har planlagt en oppgradering til 2008, bør disse planene skrinlegges og 2012 implementeres i stedet?

Ja – også for de som kjører eldre applikasjoner så kan de eventuelt virtualisere dette med Microsoft Hyper-V i Server 2012, som er en frittstående nedlasting og inneholder alle Hyper-V-funksjoner som du finner i Windows Server 2012 Datacenter.

Microsoft presenterer Server 2012 som «cloud ready» Hva legges i dette, og hva betyr det?

Det har vært snakk om cloud computing i flere år nå, og det er lett å se at det virkelig er nå det skjer, med Windows Server 2012. Server 2012 er skreddersydd for cloud computing med blant annet innebyd støtte for multi-tenancy.
Kunder og partnere har gitt tilbakemeldinger kontinuerlig, både før utviklingen startet og fra Developer Preview til i dag. Dette resultatet ser man klart i denne utgaven, der alle utfordringer relatert til cloud computing er blitt adressert. Ta for eksempel nettverksvirtualisering – som bygger på samme prinsipper som servervirtualisering som allerede er godt kjent.
Nå kan man kjøre flere virtualiserte nettverk på ett og samme fysiske nettverk, der man kan fullstendig isolere kunder/maskiner fra hverandre. Dette gir merverdi da ting ikke lenger er bundet til en fysisk lokasjon (subnett) som ved bruk av VLAN, men VLAN kan også benyttes sammen med dette. Deretter kan man via QoS (quality of service) dedikere ressurser til kunder/maskiner ift avtalen.

Lisenskontrollen i 2012 server er byttet ut. Hvordan fungerer denne?

Sånn det har vært tidligere så har Volume Lisenser for Windows og Office krevd Key Management Service-servere (KMS). Dette medførte noe kompleksitet siden det ikke var et grafisk brukergrensesnitt for administrasjon, samt at det krevde RPC-trafikk på nettverket som heller ikke støtter noe form for autentisering.

Nå, i Windows Server 2012, så er Active Directory ansvarlig for aktiveringen av lisenser på Windows 8-klienter. Dette forutsetter at du har Windows Server 2012 Active Directory schema. For å kunne lisensiere tidligere versjon av Windows må du fortsatt bruke KMS.

Serverrom

Server 2008 gav oss blant annet Direct access og AD recycle bin i R2. Er det noen nye tilslag i 2012 server som er verd oppgraderingen i seg selv?

Ja, det er absolutt nok å ta av. Vi har allerede vært inne på noe av det nye i Hyper-V, SMB og backup til cloud. Men samtidig er det forbedringer og optimalisering for alle serverroller og funksjoner.

Alt er i bunn og grunn basert på Powershell, så alt du kan gjøre via GUI kan enkelt gjøres med Powershell også. For å hjelpe folk i gang, så kan ISE bli brukt som en aktiv hjelper, som gir deg tips og hint mens du lager skript. Direct access har også blitt forbedret og forenklet, slik at du ikke lenger er avhengig av å ha en Ipv6-infrastruktur internt.

AD recycle bin er lett tilgjengelig i Server Manager. Samtidig er det en hel bunte med forbedringer som skjuler seg under panseret. Alt fra automatisk detektering av maskinvarefeil, og reparing av dette til last-balansering og failover i hele stacken. Du kan også klone domenekontrollere i Windows Server 2012 ved hjelp av virtualisering, samt at det er fullt støttet å bruke snapshot på disse serverrollene. Sletting av snapshot krever heller ikke nedetid i denne versjonen.

Alt i alt, hvorfor bør man velge Server 2012 fremfor andre konkurrenter?

Vi vet jo at det i Norge er mange krefter i blant annet det offentlige som taler varmt for åpen kildekode og Linux. Hva mener du om dette?
Windows Server 2012 bør man velge fordi det er designet og laget for fremtiden, men er klart allerede nå, med det du allerede har. Det er kjente brukergrensesnitt, som teknologer har brukt i en årrekke, samtidig som man får utnyttet skriptingegenskapene sine til det fulle.

Alt i alt gjør dette Windows Server 2012 til det mest effektive serveroperativsystemet på markedet.

I forhold til åpen kildekode og Linux så er det ingenting i veien for å kombinere dette med Windows Server 2012. Hyper-V har native støtte for Linux, forutsatt at man legger inn korrekte integrasjonskomponenter i de virtuelle maskinene. Ubuntu vil eksempelvis fungere ut av boksen.

Hyper-V i Windows Server 2012 kommer også – som tidligere, i en egen nedlasting. Hyper-V Server 2012 er gratis og uten GUI, men kan konfigureres via kommandolinje og tilrettelegges for fjernadministrasjon fra Win 8 klient og Windows Server 2012. Årsaken til at jeg nevner denne er fordi den er helt gratis og ideell for å kjøre blant annet Linux VM-er, som ikke bruker ressurser på din Windows Server 2012 som er lisensert med Datacenter. Den vil du nok benytte til å virtualisere virtuelle maskiner med nettopp windows server, siden dette er inkludert i lisensen.

Windows Server sin web-server, IIS er blitt oppgradert til IIS 8 i 2012 som støtter flere teknologier. Om man tar en titt på Infrastructure as a Service tilbudet i Windows Azure, så vil man også se det er full støtte for å rulle ut Linux maskiner i Azure også.


Vi ønsker å takke Kristian Nese for samtalen og de mange opplysningene rundt Windows Server 2012.
For ytterligere informasjon om Microsoft Windows Server 2012, kan dere lese mer om dette på Microsoft sine sine nettsider

Kommentarer