Intervju: Cloud Computing

Stormaskiner og tynne klienter. Uansett hvordan man vinkler det, så vil Cloud Computing kunne tolkes slik. Vi har i anledningen hans første bokutgivelse intervjuet Kristian Nese. Med sin kunnskap som MVP i System Center Virtual Machine Manager gir han et innblikk i hva fremtidens nettsky innebærer

ITpro.no har tatt en prat med Kristian Nese, som er genuint opptatt av Cloud Computing. Med den prestisjetunge tittelen MVP har Kristian utmerket seg både innen design og implementering av løsninger. Forutenom det å være en ihugget Led Zeppelin fan, er han også bokaktuell under tittelen “Cloud Computing – Med Virtual Machine Manager 2012”.

Kristian Nese - UniMicro

Kristian Nese har bred erfaring innenfor virtualiseringsteknologi og System Ceter-porteføljen.

Han har en rekke sertifiseringer og er lidenskapelig opptatt av både nettsky og smarte løsninger.

Kristian Nese er IT-sjef i UniMicro og er nå aktuell med boken Cloud Computing – med vitrual Machine Manager 2012.

Twitter: @kristiannese

– Kristian, kort fortalt; Hva er cloud computing?

Cloud computing er en betegnelse og definisjon på hvordan IT har utviklet seg. Cloud computing er et sett av hardware, nettverk, lagring, tjenester og grensesnitt som muliggjør levering av databehandling som en tjeneste.

Man kan forklare det kort med å kalle det for IT as a Service.

Videre så har man forskjellige typer clouds, og forskjellige leveringsmodeller. Dette inkluderer public, hybric, community og private cloud, samt Infrastruktur-, plattform- og software – as a Service, som vi kommer tilbake til senere.

En cloud har også noen essensielle karakteristikker, og disse karakteristikkene må oppfylles om man faktisk skal kunne kalle det for cloud. Vi har elastisitet, måling av bruken av tjenesten(e), sammenslåing av ressurser (både fysiske og virtuelle), bred nettverkstilgang og ressursene er tilgjengelig via selvbetjening

– Du er nå aktuell med en bok om Cloud Computing. Hva handler denne om, og hvem har nytte av å lese den?

De som ønsker mer kunnskap om cloud computing generelt har nytte av å lese den. Spesielt de som vil ha mer kunnskap om private cloud ved å bruke teknologi fra. Den gir en introduksjon av cloud computing på et språk som forhåpentligvis er lettfordøyelig og vil fjerne enhver tvil om hva det faktisk er. Deretter er fokuset på hvordan du forbereder både deg selv og organisasjonen din på å implementere dette i egne datasentre. Mye av boken er bygget opp rundt siste versjon av Virtual Machine Manager siden den er det pulserende hjertet i en private cloud.

– Hvilke fordeler ser du ved å implementere Cloud Computing?

Cloud computing er både en forretningsmodell og en teknologimodell.

Derfor er det viktig at hver enkelt organisasjon finner ut hvordan cloud computing kan være med på å løse de teknologiske utfordringene de står ovenfor. Dette innebærer også å kutte kostnader og gjøre de mer konkurransedyktige.

De som allerede har datasentre – og gjerne har begynt med servervirtualisering, vil mest sannsynlig vurdere det som kalles for en «private cloud». En private cloud skal inneholde nøyaktig de samme karakteristikkene som en public cloud. Dette innebærer å tilrettelegge for elastisitet, måle forbruk, slå sammen ressurser og at brukerne forsyner seg av ressurser via selvbetjening. På denne måten kan IT fungere mer som en service-provider fremfor en tradisjonell IT-avdeling. Inklusivt i dette er også det at IT-avdelingen vil ta flere skritt fra det som kalles «ad hoc» og heller fokusere på å automatisere standardoppgaver etter best practice.

De største kostnadsbesparelsene vil nok komme best til syne ved å benytte seg av løsninger i en public cloud

Det er veldig viktig å understreke at en private cloud er langt mer enn servervirtualisering. Det handler ikke lenger om hva man kjører i datasenteret – men hvordan.

Med de samme karakteristikkene som en public cloud, så vil en private cloud også redusere kostnader betraktelig, og man kan måle forbruket av IT-ressurser internt for å kostnadsføre bruken mot eksempelvis rett avdeling/divisjon. På denne måten så vil organisasjoner se hvor de reelle kostnadene knyttet til IT-drift ligger.

De største kostnadsbesparelsene vil nok komme best til syne ved å benytte seg av løsninger i en public cloud. Det kan sammenlignes med å leie fremfor å eie. Men det finnes mange årsaker til at det ikke er realistisk å belage seg på at alt kan plasseres i public cloud. Faktorer som spiller inn her er blant annet kompatibilitet, sikkerhet, policy og lover og regler.

Jeg pleier å si at hver enkelt organisasjon må finne ut hva de driver med og se hvordan cloud computing kan være med på å løfte dem videre, fremfor «vi har en løsning – vi må derfor finne et problem».

– Det er vel naturlig med noen ulemper også?

Facebook datacenter
Cloud computing skal jo være abstrakt fra de underliggende ressursene som blir brukt og man kan som regel spesifisere hvilket datasenter i verden som skal benyttes (public cloud).

Dette gir samtidig utfordringer med tanke på sikkerhet og lover som mange kanskje stiller seg kritiske til. Noen organisasjoner har kanskje restriksjoner som gjør at de ikke kan benytte seg av public cloud i det hele tatt.

Andre ulemper med cloud computing, hvis vi fortsatt holder oss til public cloud, er at ytelsen kanskje ikke er tilfredsstillende. Dette avhenger selvsagt av hvilke applikasjoner og tjenester man benytter seg av, og hvordan de passer inn sammen med det som du eventuelt har i en private cloud.

Noen mener også at cloud computing gir for lite fleksibilitet, men dette vitner om at man ikke helt har forstått hvilke leveransemodeller man må forholde seg til. Infrastruktur as a Service vil naturligvis gi størst fleksibilitet siden man da forholder seg til virtuelle maskiner og har større frihet til å gjøre hva man vil i selve OS-et, mens Platform as a Service er det krever mest tilpassinger. Samtidig er det viktig å få med at Platform as a Service er den leveringsmodellen som vil gi størst gevinst på lang sikt når man først har gjort jobben med å migrere og tilpasse applikasjonene for dette.

Windows Azure er et godt eksempel her, der man ikke er så bunden til softwareavhengigheter som man ellers er med tanke på tradisjonelle applikasjoner.

– På hvilken måte tror du at Cloud Computing vil endre brukernes hverdag, og ikke minst for systemansvarlige og teknikere?

For å jobbe med cloud computing så er du nødt til å forstå organisasjonen din og hva dere driver med. Cloud computing er teknologi og forretning hånd i hånd.

Kristian Nese

Hvis vi kan begynne med teknologene og de systemansvarlige, så vil de måtte begynne å fokusere på tjenesteleveranser fremfor vedlikehold. Inklusivt i cloud computing er at de fysiske ressursene skal «helbrede» seg selv, og være en del av en klynge som danner grunnlaget for å levere IaaS/PaaS/SaaS.

For å forklare det litt mer tydelig, så vil det alltid være behov for å finne ut hvorfor en tjeneste på en server feiler, men det skal være rutiner som kan få denne i gang igjen uten at det krever interaksjon fra IT-avdelingen. Trenden til nå er at det er de hybride løsningene som er mest aktuelle, og det er flere årsaker til dette. Dette krever dog at teknologene forstår sikkerhetsutfordringene som er knyttet til føderering, og kan sy sammen flere forskjellige clouds. Brukerne vil forhåpentligvis kunne forvente mye raskere prosessering av IT-ressurser, samt bedre tilgjengelighet, oppetid og kvalitet. Tradisjonelt så har utfordringene knyttet opp mot IT vært preget av lang ventetid ved f.eks nye prosjekter.

Før måtte man gjerne spekke, bestille, montere, installere og konfigurere serveren før man var klar for nye prosjekter. Nå kan man ha en server klar på få minutter, og det er gjerne prosjektansvarlig/brukeren selv som kan iverksette denne prosessen, uten at IT må ta del av dette.

For å jobbe med cloud computing så er du nødt til å forstå organisasjonen din og hva dere driver med. Cloud computing er teknologi og forretning hånd i hånd.

Intervjuet fortsetter på neste side…


Sider:

Kommentarer