Nytt i Exchange 2010

Exchange Server er Microsoft`s løsning for e-post og gruppevare. Her tar vi en titt på hva som er nytt i 2010-versjonen, og i forhold til tidligere versjoner.

Exchange Server er Microsoft`s løsning for e-post og gruppevare. Dette innebærer e-post, kalender, kontakter, oppgaver med tilhørende funksjoner som webmail, synkronisering mot mobile enheter og voice-aksess for å nevne noe. I denne artikkelen skal vi ta en kort gjennomgang av den nye versjonen Exchange Server 2010, og se på hva som er nytt i forhold til forrige versjon, Exchange Server 2007.

Overgangen fra Exchange Server 2007 til Exchange Server 2010 vil på mange måter være veldig lik overgangen fra Exchange Server 2000 til Exchange Server 2003. Det vil si at det bygger på den samme strukturen som i forrige versjon, men har mye nytt når det gjelder funksjonalitet.

Serverroller

Exchange Server 2010 har de samme serverrollene som Exchange Server 2007:

 • Mailbox Server – her ligger alle databaser, både mailboks-databaser og public folder-databaser.
 • Client Access Server – denne server rollen står for all klientkommunikasjon, det innbefatter MAPI-aksess (Outlook-klienter), IMAP, POP3 og Exchange Web Services (blant annet Outlook Web App og Availability-tjenesten)
 • Hub Transport Server – all mail-trafikk går gjennom denne serverrollen. Til og med mailer som sendes mellom 2 mailbokser på samme mailboks-server går via en Hub Transport Server.
 • Unified Messaging Server – denne server-rollen gir voice-aksess til mailboksene og kan integreres mot telefoni-systemer.
 • Edge Transport Server – Denne server-rollen står for sending og mottak av ekstern e-post til og fra internet. Den har en såkalt subscription mot en eller flere Client Access Servere på innsiden. Dette er den eneste server-rollen som er beregnet for å stå i DMZ, og det er ikke anbefalt at den er medlem av det interne Active Directory-domenet.

Nyheter i 2010-versjonen

Mailbox Server

Den største nyheten rundt Mailbox Server-rollen er at Storage Groups nå er fjernet fra Exchange. Mailboks-databaser er ikke lenger knyttet opp mot en bestemt Exchange-server, men ligger på organisasjonsnivå. Bakgrunnen for dette er den nye High Availability-modellen for mailboks-databaser i Exchange 2010 som heter Database Availability Groups (DAG). Dette er grupper som inneholder mailboks-databaser, hvor mailboks-servere kan ha en kopi av en eller flere mailboks-databaser.

Dette er resultatet av en konsolidering av de ulike High Avilability-mulighetene som lå på Mailbox Server-rollen i Exchange Server 2007. Det benyttes fremdeles deler av Windows Failover Clustering, men dette administreres nå helt og holdent av Exchange, så man trenger ikke ha like stor kjennskap til Windows Clustering som i tidligere versjoner av Exchange. Jeg skal ikke gå i nærmere detaljer rundt DAG i denne artikkelen, men for de som har interesse av å lese mer om dette kan jeg anbefale denne blog-artikkelen av Brian Tirch.

Andre forbedringer som kan nevnes rundt denne server rollen er at databasemotoren i Exchange, Extensible Storage Engine (ESE), har fått store forbedringer. Spesielt med tanke på database-mobilitet (DAG) og ytelse.

Lagringsstrukturen for en mailboks, såkalt ”Outlook store schema”, har også fått store endringer som gir bedre ytelse. En av konsekvensese med dette er at Exchange ikke lenger benytter såkalt Single-instance Storage (SIS), noe som betyr at en e-post som sendes til flere mottakere nå lagres i hver enkelt mailboks i stedet for ett sted i databasen som det refereres til i de aktuelle mailboksene som mottar den samme e-posten. Dette er som sagt gjort for å forbedre ytelsen og mobilitet på ESE-motoren, og med dagens lagringskapasiter skulle ikke dette være noe stort problem. Produktgruppen for Exchange i Microsoft estimerer et gjennomsnitt på 20% ekstra lagringsbehov per database som følge av dette.

Client Access Server

CAS rollen har fått en funksjon for å styre båndbredden og systemressurser klientene benytter, såkalte Throttling Policies. Det er satt opp en Default Throttling Policy som i utgangspunktet er tilstrekkelig når det ikke er spesielle behov for å kontrollere dette.

Webmail-funksjonaliteten som het Outlook Web Access i tidligere versjoner av Exchange har nå fått navnet Outlook Web App (OWA). Her er det veldig store forbedringer, det som kan nevnes er blant annet:

 • Conversation View(kommer også i Outlook 2010) – lar brukeren se e-post “tråder” for å lettere holde styr på e-poster med samme emne.

  Eksempel på Coversation view.
 • MailTip – dette er ny funksjonalitet som blir tilgjengelig for brukerne via Outlook Web App og Outlook 2010. Eksempel på et MailTip kan være at en bruker som står på mottaker-listen har satt opp en Out-Of-Office melding, brukeren vil da få opp denne meldingen før e-posten sendes.

  Eksempel på MailTip.
 • Favoritter – de mest bruke mappene kan linkes hit
 • Side-by-side view for kalendere
 • Text Messaging – Mulighet til å sende og motta SMS (synkroniseres mot en mobil enhet)
 • Integrasjon med Office Communicator

Sluttbrukerne har nå mulighet til såkalt “Message Tracking” via OWA for å spore sending/mottak av e-post, noe som vil avlaste helpdesk.

Ved hjelp av Exchange Control Panel for Outlook Web App får administrator-brukere mulighet til å kjøre message tracking for alle brukere, samt administrere og opprette mailbokser.

En annen stor nyhet på CAS rollen er at MAPI-trafikk (trafikk fra Outlook-klienter) nå ikke går direkte mot Mailbox Server rollen som i tidligere versjoner av Exchange, men via CAS-rollen. Dette vil si at CAS vil fungere som en RPC Proxy for Outlook klientene. Dette gjør det blant annet mulig å flytte mailbokser mellom databaser og servere uten nedetid for brukerne.

Hub Transport Server

Shadow Redundancy – denne funksjonaliteten sørger for at en e-post ikke blir slettet fra transport databasen på en Hub Transport Server før neste server som mottar e-posten har levert den videre. Dette for å sørge for redundans mot feil på Hub Transport og Edge Transport servere.

Moderering av e-post – Gir mulighet for å moderere distribusjonsgrupper. Det vil si at en e-post som er sendt til en moderert distribusjonsliste må godkjennes av en definert moderator før den faktisk sendes ut til distribusjonsgruppen.

Integrasjon av AD RMS i transport regler – Exchange Server 2007 introduserte såkalte transport regler. Dette er videreført i Exchange 2010 og gir mulighet til å definere regler som for eksempel sender kopi av alle mailer mellom bestemte mottakere til en arkiv-mailboks, eller setter en felles firmasignatur på e-poster som sendes ut av organisasjonen. Nytt i Exchange 2010 er støtte for Active Directory Rights Management Service i forbindelse med transport regel funksjonaliteten. Dette gjør det mulig å beskytte sensitive data ved å for eksempel kreve at mailer som sendes fra bestemte mottakere skal beskyttes basert på en RMS-mal.

Latency (SLA) målinger – denne funksjonen gjør det mulig å måle responstid på levering av e-post fra “hop til hop” (SMTP-server til SMTP-server), samt målinger på ende-til-ende responstider.

Forbedret Message Tracking – Den forbedrede funksjonaliteten rundt Message Tracking gjør det mulig å spore e-poster helt til det siste leveringspunktet, og ikke bare på den angitte Hub Transport serveren. Som nevnt i forrige avsnitt får også sluttbrukere nå mulighet til å foreta Message Tracking på egen mailboks fra OWA.

Unified Messaging Server

 • Call answering rules – Mulighet til å sette opp regler for innkommende anrop
 • Voice Mail Preview – Talebeskjeder blir oversatt til forhåndsvisning i tekst
 • Fax – Støtte for innkommende fax
 • Administrasjon – ny funksjonalitet for å benytte administrasjonsroller for delegering

Edge Transport Server

Inkrementell EdgeSync – EdgeSync er tjenesten som synkroniserer informasjon som for eksempel e-post mottakere og e-post domener til den lokale Active Directory Lightweight Directory Services databasen. EdgeSync-tjenesten foretar i motsetning til Exchange 2007 nå inkrementell synkronisering, altså kun endringer fra forrige synkronisering.

Edge Transport Server rollen har mange likheter med Hub Transport Server rollen, så forbedringene rundt Shadow Redundancy, Message Tracking og latency målinger gjelder også her.

Andre nyheter

En annen stor nyhet som gjelder alle server roller unntatt Edge Transport Server er Role Based Access Control (RBAC). Med RBAC kan man kontrollere i en veldig detaljert grad hva administratorer kan konfigurere og hvilke funksjoner brukere får tilgang til.

For Edge Transport Server rollen er det lokal administrator gruppe som bestemmer hvem som har tilgang til å administrere serveren, siden den ikke er medlem av det interne domenet.

Akkurat som i Exchange Server 2007 bygger Exchange Server 2010 på Windows PowerShell som underliggende administrasjons-motor, mens det grafiske grensesnittet under panseret kjører PowerShell cmdlets. Nytt i Exchange Server 2010 er at det nå er PowerShell versjon 2.0 som benyttes. Spesielt den nye remoting-funksjonen i PowerShell 2.0 gjør dette veldig spennende; Man kan i stedet for å logge på en server med Remote Desktop, eller bruke administrasjons-verktøyene fra en arbeidsstasjon, nå logge på en Exchange Server remote ved hjelp av PowerShell for å administrere Exchange-organisasjonen.

Systemkrav

De komplette systemkravene er å finne på Exchange Server Tech Center på Microsoft TechNet.

Exchange Server 2010 er som forgjengeren Exchange Server 2007 kun tilgjengelig i 64-bits utgave (Exchange Server 2007 hadde en 32-bit versjon, men denne var kun ment for test/demo-miljøer og var dermed ikke supportert).

På operativsystemsiden er det kun Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2 x64 som er supportert. Skal man benytte Database Availability Groups må man benytte Enterprise-versjonen av disse operativsystemene, siden DAG bruker deler av Windows Failover Clustering.

Exchange Server 2010 er som før tilgjengelig i utgavene Standard og Enterprise, men man kan bruke Standard-utgaven for å benytte DAG. Forskjellen på Standard og Enterprise er at man kan hoste 5 databaser per Mailbox Server i Standard edition, mens grensen er 100 databaser i Enterprise edition.

I tillegg til at Exchange Server kun kan installeres i et supportert domene-miljø, er det også krav til hva som må være installert på en server før Exchange kan installeres. Disse er tilgjengelig her.

Oppsummering

Da har vi sett på de ulike server rollene, og gått gjennom de viktigste nyhetene i Exchange Server 2010, selv om det er langt flere nyheter som ikke er nevnt. For en utfyllende oversikt, se denne siden på Exchange Server Tech Center.

Til slutt vil jeg kommer med et par nyttige linker til ressurser du kan bruke:
Exchange Server Tech Center (egne Tech Centers for 2003, 2007 og 2010)
The Microsoft Exchange Team Blog
Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer

Er det spesielle områder rundt Exchange Server 2010 du gjerne vil vite mer om, nøl ikke med å komme med ønsker i kommentar-feltet under så skal du ikke se bort fra at det kommer flere artikler.

Kommentarer