Piratjakt viktigere enn personvern

Mens det her i Norge argumenteres for og mot piratjegeres rettigheter, har en sveitsisk rett gitt piratjegere overvåkningsrett, selv om det går på tross av folkets personvern.

Det sveitsiske svaret på norske Datatilsynet, “Federal Data Protection”, har tidligere kritisert antipiratselskapet Logistep for å bryte personvernet til internettbrukere gjennom sin loggføring av fildelingsnettverk over hele Europa.

De ble gitt 30 dager på å stoppe loggføringen, eller møte sanksjoner.

Tråkker på tilsynsverket

Men sveitsisk rett har nå gått ut med en domsavsigelse som tråkker på avgjørelsen til tilsynsverket, og gir dermed Logistep rett til å loggføre internettrafikken.

I følge TorrentFreak mener retten at siden brukerne som loggføres ikke vet hva som blir loggført, er det i gråsonen for hva som er brudd på personvernet.

Målet helliger middelet

Men på tross av dette er sveitsisk rett av den mening at nødvendigheten av et antipiratfirma større enn personvernet hos befolkningen. De påpeker at et lovlig grunnlag ikke er nødvendig for at de skal opprettholde sin aktivitet, siden de kun opererer innen den private sfære.

Retten sier også at målet helliger middelet, siden det er få andre metoder for å bekjempe piratvirksomhet på nettet.

Rettens dom kan ankes innen 30 dager.

Ligner norsk situasjon

Dette skjer samtidig som at Datatilsynet oppfordres til å nekte piratjegere ny konsesjon til å drive loggføring av slik aktivitet i Norge.

Logistep har hatt direkte samarbeid med engelske advokatfirmaer. Deres arbeid innebærer loggføring av trafikk og til slutt å sende ut truende brev til internettbrukere mistenkt for fildeling i England.

Den sveitsiske rettens avgjørelse har forøvrig ingen direkte innvirkning på saker som omhandler England eller resten av Europa, siden rettens avgjørelse kun gjelder Sveits. Men man kan jo frykte at andre rettsinstanser i Europa kan bli inspirert av denne dommen.

Kommentarer