Fiks korrupt hal.dll-fil

Hal.dll, eller Hardware Abstraction Layer er filen som forbinder fysisk hardware og softwarekomponenter sammen i en datamaskin.

Hvordan fikse feilmeldinger som sier at hal.dll mangler eller er korrupt?

For å fikse hal.dll-filen er det to mulige løsninger. Den første metoden gjenoppretter oppstartskonfigurasjonen på harddisken din. Dersom dette ikke fungerer, bør du prøve metode nummer to, som erstatter hal.dll-filen på datamaskinen din med den som kommer med Windows XP CD’en.

For å reparere denne feilen, må du inn i Recovery Console. Denne konsollen blir brukt i Windows XP for å reparere en rekke problemer i systemet ditt. Recovery Console kan være veldig nyttig dersom du ikke får startet opp Windows.

Slik kommer du inn i Recovery Console

 1. Finn frem en Windows XP CD for den versjonen av Windows du har installert på datamaskinen, eksempelvis Home, Pro eller Media Center.
 2. Legg CD’en i CD-ROM-stasjonen og start datamaskinen på nytt.
 3. Under oppstart av datamaskinen skal du inn i oppstartsinnstillinger og velge CD-ROM-stasjonen til å starte først. Dette varierer fra maskin til maskin, men er ofte F12.
 4. Du vil da få opp ”Press any key to boot from CD”. Trykk på en tast for å starte opp fra Windows-CD’en.
 5. Vent til alle driverne er lastet inn, og trykk deretter R for å komme til Recovery Console.
 6. Velg installasjonsmappen av de som er listet opp, stort sett 1 og trykk enter.
 7. Dersom du har satt et administratorpassord, må du skrive det inn. Hvis ikke, la det være blankt og trykk enter.

Du vil nå få opp Recovery Console, og kan starte med gjenoppretting av hal.dll-filen.

Metode 1:

 1. Start Recovery Console i henhold til ovenstående instrukser.
 2. Skriv inn følgende, og trykk enter: bootcfg/rebuild
  Du vil få opp en tekst som ligner følgende:
  ”Total Identified Windows Installs: 1
  [1] C:Windows
  Add installation to boot list? (Yes/No/All)
 3. Skriv inn Yes og trykk enter
 4. Når du blir spurt om å skrive inn Load Identifier, skriv Microsoft Windows XP Home Edition eller Microsoft Windows XP Professional Edition og trykk enter.
 5. Under OS Load options, skriver du /fastdetect.
 6. Når dette er utført, skriv exit og trykk enter. Din datamaskin vil starte på nytt

Dersom den første metoden ikke hjelper deg med å løse problemet, bør du prøve å erstatte hal.dll-filen. Intrukser til dette står under metode 2.

Metode 2:

 1. Start opp Recovery Console igjen, i henhold til ovenstående instrukser.
 2. Denne gangen skriver du inn følgende, og trykker enter for hver linje. Husk å bruke rett bokstav til CD-ROM-stasjonen hvor Windows XP CD’en ligger.
  expand D:i386hal.dl_%systemroot%System32hal.dll
  expand D:i386 toskrnl.ex_%systemroot%System32 toskrnl.exe
 3. Til slutt skriver du chkdsk/r og trykker enter for å skanne harddiskene dine for feil. Dette kan ta lang tid å utføre.
 4. Når checkdisk er ferdig, skriver du igjen exit og trykker enter.

Kommentarer