Gjør nettsiden din brukervennlig

Korrekt bruk av navigasjon kan være et av de kraftigste verktøyene på dagens internettsider. Her er ti metoder for å gjøre din nettside mer brukervennlig ved å gjøre det lettere for brukeren å orientere seg.

Internettbrukere har en tendens til å bruke veldig liten tid på hver nettside, de surfer rundt inntil de finner noe interessant eller relevant for dem. Spør deg selv, hva gjør en bruker når den åpner din nettside?

Sannsynligvis vil den lese innholdet den kom for å lese, dette forutsetter da at den er blitt sendt til siden som innholder dette, for eksempel fra en søkemotor. Etter dette vil den trolig se seg rundt for å finne flere sider som er av interesse. Det er da viktig at brukeren klarer å orientere seg. Dersom den ikke klarer dette, vil den trolig surfe videre til en nettside som er mer brukervennlig.

1. Overskrifter

Alle sidene på nettstedet bør ha en beskrivende, unik og kortfattet overskrift. Naturligvis bør denne overskriften også være identisk med navigasjonslenken som peker til siden. Overskrifter tilbyr et stikkord til å orientere brukere og informere dem om hva de kan forvente å finne på den valgte siden.

Retningslinjene for en effektiv overskrift inkluderer:

 • Skriftstørrelsen bør være minst to ganger større enn den vanlige teksten
 • Det bør brukes en annen farge på overskriften, slik at den skiller seg ut fra innholdet
 • Det bør være tilstrekkelig med luft både over og under overskriften

2. Navigasjonssti

Dette blir ofte vist til som en avansert form for navigasjonsteknikk, og har nylig vist seg verdig til å bli en akseptert form for navigasjon. En navigasjonssti (også kjent som brødsmulesti) er lenker, vanligvis plassert rett over overskriften, som viser hvor brukeren befinner seg i forhold til hovedsiden.

Eksempel: Forumet > Overklokking > Overklokking generelt

Noen av fordelene med en navigasjonssti er som følgende:

 • Viser brukeren hvor de er på nettsiden (spesielt nyttig dersom de entrer siden fra et annet sted enn hovedsiden, f.eks. en søkemotor)
 • Hjelper bruken med å forstå strukturen på nettsiden
 • Viser bruken hvordan de kom til sin nåværende posisjon
 • Gir muligheter for å hoppe flere steg om gangen

Husk: En navigasjonssti skal vise den sanne strukturen til nettsiden, ikke den veien brukeren valgte for å komme til sin nåværende posisjon.

3. Primærnavigasjon

Dette kan være innlysende, men det er viktig å påpeke at korrekt bruk av primærnavigasjon kan være et av de kraftigste verktøyene for å orientere brukere på din nettside.

De gyllende reglene for navigasjon inkluderer:

 • Detaljert fremhevning av den valgte navigasjonslenken ved å bruke en annen bakgrunnsfarge. Vanligvis er det ikke nok å kun forandre tekstfargen.
 • Navigasjonsteksten bør korrespondere med overskriften på siden den peker til, dersom dette er mulig.
 • Fremhevning av de viktigste linkene er fult lovlig

4. Sekundærnavigasjon

Akkurat som den primære navigasjonen leder oss til seksjoner, leder den sekundære oss til spesifikke steder. Dermed gjelder de samme reglene som over, med spesiell vekt på fremheving av den valgte navigasjonslenken.

5. Lenker

Lenker bør ha en tydelig sammenheng med siden de fører til. Teksten som benyttes i lenkene bør dermed være beskrivende, slik at brukeren ikke trenger å gjette hvor lenken vil føre dem. Dersom lenken innholder teksten “Klikk her” eller andre meningsløse tekster, er det mindre sannsynlig at brukeren vil klikke seg videre.

Tips ved bruk av lenker:

 • Brukere klikker hyppigere på lenker som er beskrivende, teksten “Klikk her” bør dermed ikke brukes.
 • Som nevnt tidligere: teksten bør korrespondere med overskriften på siden den lenker til, dersom dette er mulig.

Sider:

Kommentarer