Årets offentlige nettsted kåret

Norge.no kåret i dag årets beste offentlige nettsted 2007. Resultatet av juryens kåring ble presentert på konferansen Kvalitet på nett, på Oslo Plaza i dag.

I dag ble årets offentlige nettsted kåret av Norge.no. I samarbeid med Kommunal Rapport har de siden 2004 årlig kåret beste statlige nettsted, beste kommunale nettsted, og beste nettjeneste. Siden 2005 har de også delt ut pris for best tilgjengelige nettsted.

I årets kåring er det lagt vekt på design, innhold, navigasjon, struktur, nyskaping og brukermedvirkning. Kvalitetsvuderingen av nettsidene er kun en del av vurderingsgrunnlaget, og juryen har stått fritt til å nominere ander nettsteder som ikke har vært igjennom den.

Juryen hadde i år representanter fra Kommunal Rapport, Deltasenteret, Netlife Research, Gazette og Norge.no. Vinnerne av årets konkurranse ble i dag presentert på konferansen Kvalitet på nett, på Oslo Plaza, sammen med en begrunnelse for seierne.

Årets nettjeneste 2007

Nominerte: Statens Pensjonskasse, Yr.no, Statens lånekasse
Vinner: Yr.no

Vinneren av årets nettjeneste vender seg til et stort publikum og har et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å finne fram. Nettstedet tilbyr flere innganger til informasjonen og utnytter web-teknologiens muligheter. Juryen mener imidlertid at det er unødvendig å presentere mange ulike lokaliteter, som for eksempel kirke, bru, tunnel, for samme geografiske sted. Vinneren legger til rette for at andre nettsteder kan bruke data i egne tjenester, noe som juryen mener gjør nettstedet til et forbilde for andre.

Årets kommunale nettsted 2007

Nominerte: Trondheim, Bergen, Asker
Vinner: Trondheim

Vinneren av årets kommunale nettsted skårer høyt i kvalitetsvurderingen fra Norge.no. Nettstedet har ryddig design, er lett å navigere på og har konsistente menyer. Juryen mener imidlertid at nettstedet har et noe stort fokus på nyheter og at disse tar for mye plass på forsiden. Nettstedet tilbyr en rekke elektroniske tjenester for innbyggeren, bl.a. videoverføring av debatter og muligheter for nettprat. På området nyttig innhold i kvalitetsvurderingen skårer vinneren høyest av alle vurderte nettsteder.

Årets statlige nettsted 2007

Nominerte: SFT, Ung.no, Universitetet I Stavanger
Vinner: Ung.no

Vinneren av årets statlige nettsted tar brukervennlighet på alvor. Nettstedet er bevisst sin målgruppe gjennom design og språk, og involverer brukeren i undersøkelser, spørsmål og debatt. Nettstedet er blitt bedre på tilgjengelighet, men juryen peker på at vinneren må jobbe videre med bl.a. koding av tabeller og validering av kode. Når det gjelder navigasjon, tilbyr nettstedet flere innganger til informasjonsressursene, bl.a gjennom en kreativ cloudsvisning for tema. Vinneren lykkes også i å ivareta folkeopplyserrollen, med fokus på målgruppen.

Tilgjengeleghetsprisen 2007

Nominerte: Dinfeil.no, Dok.no, Regjeringen.no
Vinner: Dok.no

Årets vinner utmerker seg ved et bevisst fokus på tilgjengelighet, utover retningslinjene fra Norge.no. Nettstedet har kode som validerer og bruker nøkkelord for å vise brukeren til relaterte artikler. Juryen peker på at nettstedet har et litt kjedelig design, noe som underbygger myten om at tilgjengelige nettsteder = traust og kjedelig. Juryen understreker at vinneren har gjort et grundig arbeid med å gjøre informasjon tilgjengelig for ulike brukergrupper. Ved å tilby informasjon også som tegnspråk og i lettlest versjon, er nettstedet i en klasse for seg.

Kommentarer