Send med falsk e-postadresse

Jeg skulle teste noe med "tips en venn" funksjonen fra P2P programmet KaZaA. Dette åpnet for muligheten til å sende en e-post med eget emne og innhold, og med avsender Bill.Gates@Microsoft.com.

Tips en venn-funksjonen hos KaZaA gjorde at jeg kunne velge emne, avsenders adresse og mottaker. Deretter kunne jeg velge hele teksten selv uten reklame fra KaZaA.

En kan selvfølgelig bruke andre program/sider på nettet til dette. Men det som overasket meg litt, var at med for eksempel online.no og hotmail.com (slik jeg så det) ikke kunne vise hvem mailen egentlig var fra. Muligheten for å sende mail som viste bill.gates@microsoft.com som avsender var dermed til stede. Bruker du en litt avansert e-postleser kan du se hvor den eigentlig kommer fra. men det er noe slett ikke alle gjer. Du kan se det under meldingshode/header.

I Outlook finner du den under menyen Vis, Alternativer. Her vil du finne verdien:

Return-Path: <nobody@alpha.kazaa.com>

som i dette tilfellet avslører at e-postmeldingen overraskende ikke kommer fra Bill, men egentlig fra KaZaA.

Så så enkelt kan det være å lure noen med “falsk” e-post. Om du ikke kan sjekke hvor e-posten egentlig kommer fra, bør du kanskje ikke stole 100% på den.

Kommentarer